Friggesunds skola

Friggsunds skola. Byggnaderna ligger helt i skugga. På skolgården finns en stor grön gräsmatta som är upplyst av solen. Det finns träbänkar, träd och lekplats.

Om skolan

Friggesunds skola är en F-6 skola och det går cirka 80 elever vid skolan. Det finns fritidshem, skolbibliotek och idrottshall inom skolområdet samt tillgång till skolskog, isbana och elljusspår vid skolan. Friggesunds skola har också eget tillagningskök. Intill skolan ligger Vesslans förskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hur tar jag mig till Friggesunds skola?

På kartan nedan ser du:

  • Var skolskjuts stannar.
  • Cykel- och gångvägar.
  • Markerade platser där du som förälder eller anhörig ska lämna och hämta ditt barn. Det är viktigt att du som förälder respekterar skolans hänvisade platser för lämning och hämtning. På så sätt kan vi hjälpas åt för att minska risken för olyckor.