Friggesunds skola

Friggsunds skola. Byggnaderna ligger helt i skugga. På skolgården finns en stor grön gräsmatta som är upplyst av solen. Det finns träbänkar, träd och lekplats.

Friggesunds skola är en F-6 skola som ligger i Bjuråker utanför Hudiksvall.

Friggesunds skola är en F-6 skola. Det finns fritidshem, skolbibliotek och idrottshall inom skolområdet samt tillgång till skolskog, isbana och elljusspår vid skolan.

Friggesunds skola ligger i Bjuråker utanför Hudiksvall. Hitta Friggesunds skola på karta:

Friggesunds skola (gis.gavle.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Friggesunds skola deltar i Trivselledarprogrammet. Det innebär att några av våra elever i årskurs 3-6 är trivselledar-ansvariga. Eleverna håller i olika rastaktivitet och trivseldagar. Skolan ingår också i en överenskommelse med SISU, kopplat till lokala föreningar vad gäller aktiviteter. Vi har till exempel idrottensdag på skolan där eleverna får prova på olika aktiviteter som exempelvis pilbåge, fotboll och dans.

Fritidshem på Friggesunds skola

På Friggesunds skola finns ett fritidshem, med en avdelning - Björnen.

Mer information om fritidshem, hur du ansöker och lämnar schema hittar du här:

Fritidshem

 • Öppettider: kl. 06.00–18.00
 • Frukost: kl. 07.00–07.30
 • Mellanmål: kl.14.00 för de yngre och kl. 14.30 för de äldre

 • Sjukanmälan till fritidshemmet kan göras via telefon eller sms.
 • Under sommarlovet kan det hända att vi slår ihop fritidshemmet med Ede skolas fritidshem.
 • Ha extrakläder med till barnen samt kläder efter väder.
 • Märk barnens kläder. Om ditt barn har tappat bort något klädesplagg är vi tacksamma om du letar efter det på fritids.

 • Barn som är anmält lediga från fritids hämtas eller går hem när skoldagen är slut. Från och med då tar förälder över ansvaret.
 • När du som förälder ringer och ber oss skicka ditt barn till parkeringen eller hemmet övergår ansvaret för barnet till dig som förälder.
 • Om ditt barn ska följa med någon kompis hem ska du meddela personalen på fritids i så god tid som möljligt via telefon, sms eller muntligt.

Om skolan

Sjukanmälan

När ditt barn är sjukt ska du göra en sjukanmälan till skolan.

Frånvaroanmälan och ledighet - grundskola

Ledighet

Ditt barn kan beviljas ledighet för vissa typer av resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Semesterresor anses vanligtvis inte som en giltig orsak till ledighet.

Frånvaroanmälan och ledighet - grundskola

Längre utlandsvistelse

Huvudregeln är att barn ska gå i skolan i Sverige, men i vissa undantagsfall kan barn få fullgöra skolplikten på annat sätt exempelvis under en tillfällig period utomlands.

Skolplikt och utlandsvistelse

På kartan nedan ser du:

 • Var skolskjuts stannar.
 • Cykel- och gångvägar.
 • Markerade platser där du som förälder eller anhörig ska lämna och hämta ditt barn. Det är viktigt att du som förälder respekterar skolans hänvisade platser för lämning och hämtning. På så sätt kan vi hjälpas åt för att minska risken för olyckor.
Karta över avlämning- och hämtningsplatser för Friggesunds skola

Du som går i förskoleklass och grundskola och har rätt till skolskjuts kan få skjuts till och från skolan. Mer information om skolskjuts hittar du här:

Skolskjuts

Friggesunds skola har eget kök och maten lagas på plats.

Läs mer om maten i skolan:

Mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Specialkost och anpassad måltid

Genom samarbete och tydliga förväntningar på varandra skapar vi tillsammans goda förutsättningar för ditt barns skolgång och utveckling.

Vad du kan förvänta dig av oss på skolan

 • all personal arbetar för att skapa trygghet för eleverna i en trivsam skolmiljö.
 • vi arbetar enligt våra styrdokument.
 • all personal strävar efter bra kvalitet i verksamheten och ständigt arbetar för förbättringar.
 • alla elever ska bemötas med hänsyn, vänlighet och respekt.
 • vi är uppmärksamma på konflikter och vid behov hjälper eleverna att lösa dessa.
 • vi arbetar aktivt för att förebygga mobbning och andra former av kränkande behandling.
 • du som vårdnadshavare alltid är välkommen till skolan.

Vad vi förväntar oss av dig som elev

 • du uppträder hänsynsfullt och trevligt mot alla.
 • du talar med någon vuxen om du får problem med något.
 • du hjälper till och skapar studiero.
 • du deltar aktivt och gör ditt bästa i undervisningen och tar ansvar för dina studier.
 • du är rädd om skolans saker och lokaler.
 • du tar del av och följer skolans rutiner och regler.
 • du kommer i tid till lektionerna.

Vad vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare

 • du tar ansvar för att ditt barn uppfyller skolplikten.
 • ledighet undviks utöver skolloven.
 • du sjukanmäler ditt barn vid varje dags frånvaro samt meddelar när barnet kommer tillbaka.
 • du informerar om något har hänt som kan påverka ditt barns mående.
 • du är positivt inställd till skolan och visar ett intresse för ditt barns skolgång, då blir skolan viktig för ditt barn.
 • du läser med ditt barn.
 • du ser till att ditt barn kommer utvilad till skolan och har med rätt utrustning för dagens aktiviteter.
 • du tar kontakt med skolan om du funderar över något.
 • du tar del av veckobrev och information från skolan samt deltar på utvecklingssamtal och föräldramöten.
 • du uppdaterar er personliga information, mailadresser och telefonnummer på kommunens E-tjänster.

Fritidshemmets förväntningar på dig som vårdnadshavare

 • fritidsschema ska läggas in på skolplatsen enligt anvisningar.
 • du meddelar schemaändringar och frånvaro till oss.
 • du svarar på korrespondensen mellan hem och fritidshem.

Mobilerna lämnas in vid skoldagens början och återfås när skoldagen är slut.

Barnens behov och intressen är viktiga för oss i utformning av miljö och planering av verksamheten. Det är också viktigt att vi i skolan och ni där hemma samarbetar för att ge ditt barn så bra förutsättningar som möjligt.

Här kan du läsa mer om hur skolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Inflytande och delaktighet i skolan

För varje skola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din skola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra skolor:

Diskriminering och kränkande behandling - grundskolan

På Friggesunds skola välkomnar vi besök i verksamheten, men det innebär inte att allmänheten får vistas fritt på området. Ska du besöka oss vill vi att du följer vår besöksrutin:

Besök på våra grundskolor

Som vårdnadshavare har du rätt att välja skola, så kallat skolval, till ditt barn. Det är inte säkert att du får plats på den skola du önskar. Läs mer om skolval och att byta grundskola:

Val och byte av grundskola

Alla elever i grundskola och förskoleklass är garanterad en plats på skolan i det upptagningsområde som barnet tillhör:

Upptagningsområden

Ska du börja på vår skola? Vad roligt - välkommen! Här hittar du information som kan vara bra att veta inför skolstarten:

Skolstart - grundskola