Håsta skola

Håsta skola. Skolan består av flera avlånga byggnader. Infartsvägen till skolan är asfalterad med gräsmatta, buskar och stora träd på båda sidor.

Om skolan

Håsta skola ligger i västra delen av Hudiksvall, nära till natur, skog och stadsmiljö. På skolgården finns ett uteklassrum som används av skolans alla årskurser och fritids. Alla lokaler som vi behöver för undervisning finns på skolan, förutom slöjd som bedrivs på Västra skolan och hemkunskap som bedrivs på Läroverket. Både Västra skolan och Läroverket finns inom gångavstånd.

Skolan har ett tillagningskök där all mat tillagas av vår kökspersonal.

Organisation

På skolan går cirka 200 elever, från förskoleklass upp till årskurs 6.

Skolan har ett fritids där cirka 70 elever är inskrivna, fördelat på två avdelningar. På avdelningen Orion går förskoleklasselever och på Karlavagnen går årskurs 3-6.

På skolan arbetar 30 välutbildade pedagoger. Kompetens inom grav språkstörning finns på skolan.

Skolan har en elevhälsa som består av rektor, skolsköterska, skolkurator och specialpedagog.

Rastaktiviteter för att förhindra mobbning

Vi har arbetat hårt för att förhindra mobbning och utanförskap på skolan, det har bland annat bidragit till att vi gemensamma rastaktiviteter. Det är nya rastaktiviteter varje vecka som exempelvis tipspromenader, hopprepstävlingar, fotbollsturneringar och madrassrace. Vi har också gruppövningar som går ut på att lösa olika uppgifter tillsammans.

Skolans personal för dialog med skolans elever genom klassråd, elevråd, matråd, fritidsråd, rastråd och miljöråd. Där får eleverna möjlighet att komma med önskemål och förslag på aktiviteter som de vill göra som bidrar till skolans utveckling.

Rastaktiviteterna är inte ett måste utan varje elev har valfriheten att vara med eller inte, men det är många av våra elever som uppskattar aktiviteterna och väljer att vara med.

Se mer:

Slutmobbat på Håstaskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (SVT, Gävleborg,10 april 2015)

Tillsammans är vi oslagbara

På Håsta skola har vi ett föräldraråd. Där träffas skolans rektor tillsammans med två vårdnadshavare från varje klass. Föräldrarådet fungerar som ett bollplank för skolans rektor, i syfte att utveckla skolan inom olika områden.

Elever, vårdnadshavare och personal har tillsammans tagit fram värdeord som ska genomsyra allt vi gör på skolan:

 • glädje
 • trygghet
 • hänsyn
 • respekt
 • delaktighet
 • gemenskap

Första veckan under höstterminen använder vi till att arbeta med värdeorden och öka sammanhållningen i klasserna. Veckan består av samarbetsövningar och andra gemensamma aktiviteter. Vi gör också klasskontrakt där vi arbetar med två frågor:

 • vad behövs för att vi ska kunna jobba bra tillsammans?
 • vad behövs för att vi ska kunna trivas bra tillsammans?

Vi vill att skolgången på Håsta skola ska vara en tid man ser tillbaka på med glädje.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Om du vill veta hur Håsta skola arbetar mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling kan du vända dig till skolan och be om att få ta del av planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Hur tar jag mig till Håsta skola?

På kartan nedan ser du:

 • Var skolskjuts stannar.
 • Cykel- och gångvägar.
 • Markerade platser där du som förälder eller anhörig ska lämna och hämta ditt barn. Det är viktigt att du som förälder respekterar skolans hänvisade platser för lämning och hämtning. På så sätt kan vi hjälpas åt för att minska risken för olyckor.