Malsta skola

Malsta skola. Skolan har flera byggnader målade i rött med vita knutar som solen lyser på. På skolgården finns en inhägnad lekplats med sandlådor och gungor.

Om skolan

Malsta skola ligger cirka 10 km norr om Hudiksvall, vackert belägen med skog och jordbruk runt knuten. Skolan har nära till skidspår, isbana och fotbollsplaner. Alla lokaler som behövs för undervisning finns på skolan förutom hemkunskap. Hemkunskapen bedrivs på Östra skolan som ligger i centrala Hudiksvall. En gång i månaden kommer en bokbuss till Malsta skola.

Skolan har ett tillagningskök där all mat tillagas av skolans egen kökspersonal. 

Organisation

Det går cirka 55 elever på skolan, från förskoleklass upp till årskurs 6. Skolan har ett fritids där cirka 40 elever är inskrivna. På fritids finns det fasta aktiviteter såsom slöjd, drama och idrott och vi arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor.

På Malsta skola arbetar cirka 12 välutbildade pedagoger.

Elevhälsan på skolan består av rektor, skolsköterska, skolkurator och specialpedagog.

Grön Flagg

Skolan har precis startat arbetet med Grön Flagg – med mål att skolan ska bli miljöcertifierad. Pedagoger tillsammans med elever och rektor är engagerade i arbetet som fokuserar på områdena konsumtion, kretsloppoch livsstil samt hälsa.

Rastaktiviteter

På Malsta skola har vi rastaktiviteter. 2-3 gånger i veckan är det årskurs 6 som får ansvara för dessa aktiviteter, som innefattar lekar där alla kan vara med. Rastaktiviteterna är frivilliga och syftar till att skapa en ännu bättre gemenskap på skolan.

Jag kan, jag vill, jag vågar!

På Malsta skola ska alla barn, unga och vuxna känna: jag kan, jag vill, jag vågar. De ska med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära.

Föräldraforum

Malsta skola har ett föräldraforum två gånger per termin som skolans rektor håller i och där vårdnadshavare blir inbjudna att delta. Här diskuterar vi angelägna områden som rör verksamheten. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hur tar jag mig till Malsta skola?

På kartan nedan ser du:

  • Var skolskjuts stannar.
  • Cykel- och gångvägar.
  • Markerade platser där du som förälder eller anhörig ska lämna och hämta ditt barn. Det är viktigt att du som förälder respekterar skolans hänvisade platser för lämning och hämtning. På så sätt kan vi hjälpas åt för att minska risken för olyckor.