Näsvikens skola

Näsvikens skola. Skolan har flera byggnader i olika färger. På skolgården finns en asfalterad plan och intill den ligger en plats med buskar, planteringar och en bänk att sitta på.

Om skolan

Näsvikens skola ligger cirka 15 km utanför Hudiksvall, vid Södra Dellens södra del. Skolan har nära till natur, skog, badplatser, fritidsgård och bibliotek. I samarbete med Näsvikens IK har skolan tillgång till elljusspår och idrottsanläggning. Alla lokaler som behövs för undervisning finns på skolan.

Näsvikens skola har ett tillagningskök där all mat tillagas av skolans egen kökspersonal.

Inomhusmiljön på Näsvikens skola har varit under utredning under en lång tid. Här kan du följa renoveringen av Näsvikens skola för att komma till rätta med problemen.

Mer information hittar du här:

Renovering av Näsvikens skola

Organisation

På skolan går det cirka 150 elever, från förskoleklass upp till årskurs 6. Skolan har ett fritids där cirka 75 elever är inskrivna.

På Näsvikens skola arbetar cirka 20 välutbildade pedagoger. Skolans elevhälsa består av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, skolsköterska och skolkurator.

Jag kan, jag vill, jag vågar!

På Näsvikens skola ska alla barn, unga och vuxna känna: jag kan, jag vill, jag vågar. De ska med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära.

Föräldraråd

På Näsvikens skola finns ett föräldraråd där rektor, biträdande rektor och representanter för vårdnadshavare i varje årskurs deltar. Föräldrarådet träffas två-tre gånger per termin och är ett forum för vårdnadshavare där de kan vara med och påverka verksamheten och få mer insyn i skolan. 

Sjukanmälan

Du måste anmäla sjukfrånvaro varje dag som barnet är sjukt. Du anmäler sjukfrånvaro via Skolplatsen eller via SMS till elevens mentor.

Mer information om frånvaroanmälan - grundskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hur tar jag mig till Näsvikens skola?

På kartan nedan ser du:

  • Var skolskjuts stannar.
  • Cykel- och gångvägar.
  • Markerade platser där du som förälder eller anhörig ska lämna och hämta ditt barn. Det är viktigt att du som förälder respekterar skolans hänvisade platser för lämning och hämtning. På så sätt kan vi hjälpas åt för att minska risken för olyckor.