Inomhusmiljön Näsvikens skola

Vi får en hel del frågor om inomhusmiljön på Näsvikens skola. Här samlar vi information om arbetet med att komma tillrätta med problemen. Du har också möjlighet att ställa frågor här.

Vi har under många år haft fokus på problem kopplat till inomhusmiljön utifrån att olika personer av och till har upplevt hälsoproblem. Från kommunens sida är vi väldigt angelägna om att hitta en lösning. Under årens lopp har det gjorts omfattande undersökningar och flera åtgärder.

Under årens lopp har det gjorts omfattande undersökningar och flera åtgärder. Den senaste tidens undersökningar, både i egen regi och av externa konsulter har förutom ett par mindre fuktskador som omedelbart åtgärdats inte kunnat visa några möjliga orsaker till de upplevda hälsoproblemen.

Problemen när det gäller upplevelsen av inomhusrelaterad ohälsa är ofta komplexa och svårutredda. För att på kort sikt ge en godtagbar arbetssituation till dem som upplevt besvär har vi erbjudit berörda medarbetare alternativt arbetsställe. På det sättet kan man också se om en alternativ lokal ger bättre mående.

På längre sikt fortsätter vi att leta möjliga orsaker till hälsoproblemen. Vi kommer att vidta de åtgärder som behövs för att få en bra arbetsmiljö för alla elever och anställda på skolan.

Trots många och omfattande undersökningar, både i egen regi och med hjälp av externa experter, har det inte gått att fastställa en grundorsak till de olika hälsoproblem som rapporterats. Byggnaderna på Näsvikens skolan har sinsemellan helt olika årgång, konstruktion och ventilationssystem. Därför är det inte sannolikt att det är samma problem överallt.

Problemen när det gäller upplevelsen av inomhusrelaterad ohälsa är ofta komplexa och svårutredda. För att på kort sikt ge en godtagbar arbetssituation till dem som upplevt besvär har vi erbjudit berörda medarbetare alternativt arbetsställe. På det sättet kan man också se om en alternativ lokal ger bättre mående. Vi tar också hjälp av bland annat Företagshälsovården.

På längre sikt fortsätter vi att leta möjliga orsaker till hälsoproblemen. Vi kommer att vidta de åtgärder som behövs för att få en bra arbetsmiljö för alla elever och anställda på skolan.

De flesta som vistas på en skola är elever och deras arbetsmiljö har hög prioritet och alla anmälningar om besvär tas på allvar.

Vill du ställa en fråga eller lämna en synpunkt?