Sandvalla skola

Sandvalla skola. Skolan har flera byggnader i olika färger. Utanför skolan finns en parkering där det står några cyklar. Ett gräsområde med en lyktstolpe finns intill parkeringen.

Om skolan

Sandvalla skola ligger i norra delen av Hudiksvall med närhet till natur, skog och stadsmiljö. Alldeles intill skolbyggnaden ligger Sandvalla förskola. Alla lokaler som behövs för undervisning finns på skolan, förutom hemkunskap som bedrivs på Östra skolan. Sandvalla skola har ett tillagningskök där all mat tillagas av skolans egen kökspersonal.

Elever på Sandvalla skola tillhör Östra skolans upptagningsområde vilket innebär att elever som går ut årskurs 6 på Sandvalla skola blir placerade på Östra skolan i årskurs 7.

Vår skolas grundsten är gott bemötande och ett genuint intresse för alla som befinner sig på skolan. Vi arbetar systematiskt för att förbättra allt både i stort och smått, från värdegrund till utveckling av undervisningen i klassrummet. Vi har ett gott samarbete med våra elevers vårdnadshavare vilket är en förutsättning för elevernas bästa.

Organisation

På skolan går det cirka 285 elever, från förskoleklass upp till årskurs 6. Skolan har ett fritids där cirka 150 elever är inskrivna.

På Sandvalla skola arbetar cirka 25 välutbildade pedagoger, varav en speciallärare i matematik.

Skolan har en elevhälsa som består av rektor, skolsköterska, skolkurator och specialpedagog.

Vår skola präglas av samarbete och intresse för elevers och lärares utveckling. Vi handleder ett stort antal lärarstuderande vilket gör vår skola till en lärande arbetsplats.

Jag kan, jag vill, jag vågar!

På Sandvalla skola ska alla barn, unga och vuxna känna: jag kan, jag vill, jag vågar. De ska med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hur tar jag mig till Sandvalla skola?

På kartan nedan ser du:

  • Var skolskjuts stannar.
  • Cykel- och gångvägar.
  • Markerade platser där du som förälder eller anhörig ska lämna och hämta ditt barn. Det är viktigt att du som förälder respekterar skolans hänvisade platser för lämning och hämtning. På så sätt kan vi hjälpas åt för att minska risken för olyckor.