Skolbyn

Skolbyn. Skolan består av flera vita byggnader som står i nittio graders vinkel. Framför skolan finns en stor asfalterad plan där några elever har samlats på rasten.

Om skolan

Skolbyn ligger i östra delen av Hudiksvall med nära till det mesta; centrum, havet, skogen, elljuspår, sportpark och badhus. I skolans alla klassrum finns det interaktiva tavlor. Alla lokaler som behövs för undervisning finns på skolan förutom textilslöjd och hemkunskap. Dessa ämnen bedrivs på Östra skolan som ligger cirka 300 meter från Skolbyn.

Skolbyn har ett tillagningskök där all mat tillagas av skolans egen kökspersonal.

Organisation

På skolan går det cirka 225 elever, från förskoleklass upp till årskurs 6. Skolan har ett fritids där cirka 100 elever är inskrivna, fördelat på tre avdelningar.

På Skolbyn arbetar cirka 20 välutbildade pedagoger, varav en speciallärare i svenska och en i matte. På skolan arbetar också tre förstelärare.

Skolan har en elevhälsa som består av rektor, skolsköterska, skolkurator och specialpedagog. 

Jag kan, jag vill, jag vågar!

På Skolbyn ska alla barn, unga och vuxna känna: jag kan, jag vill, jag vågar. De ska med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära.

Tillsammans skapar vi en gemensam värdegrund

På Skolbyn finns det ett förväntansdokument. Där står det vad man kan förvänta sig av elever, personal och vårdnadshavare eftersom det är viktigt på Skolbyn att hem och skola har ett gemensamt förhållningssätt till hur man uppträder mot varandra. Tillsammans skapar vi en gemensam värdegrund och vi skapar också en god arbetsmiljö för alla.

Miljöcertifierad skola

Skolbyn är miljöcertifierad genom Grön Flagg. De temaområden vi har arbetat med är energi och klimat samt kretslopp. Skolan blev certifierad 23 juni 2016.

Läs rapporten som beskriver hur Skolbyn har arbetat för att bli miljöcertifierad:

Föräldraråd

På Skolbyn finns ett föräldraråd med representanter för vårdnadshavare, personal och kontaktpolitiker deltar. Föräldrarådet träffas två gånger per termin och diskuterar angelägna områden som rör verksamheten. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hur tar jag mig till Skolbyn?

På kartan nedan ser du:

  • Var skolskjuts stannar.
  • Cykel- och gångvägar.
  • Markerade platser där du som förälder eller anhörig ska lämna och hämta ditt barn. Det är viktigt att du som förälder respekterar skolans hänvisade platser för lämning och hämtning. På så sätt kan vi hjälpas åt för att minska risken för olyckor.