Ersättning för anslutningsresor

Vem kan ansöka om anslutningsresor?

Om du som elev har 4 km eller mer från folkbokföringsadressen till busshållplatsen kan du ansöka om ersättning för anslutningsresor.

När ska jag göra ansökan om ersättning för anslutningsresor?

Ansökan om ersättning för anslutningsresor gör du senast augusti och ansökan gäller för kommande läsår. Det går alltså inte att söka retroaktivt. Pengarna betalas ut en gång i slutet på varje termin.