Busskortet Gymnasiekort

Är du skriven i en annan kommun? Eller är du från Hudiksvalls kommun och går i skola på annan ort? Då kan du ansöka om busskortet gymnasiekort.

Du som är folkbokförd i Hudiksvalls kommun och inskriven på Bromangymnasiet från höstterminen det år du fyller 19 år och längst till vårterminen då du fyller 20 år, under förutsättning att du har minst 6 km mellan folkbokföringsadressen och skolan. Du kan även få kortet om du är folkbokförd i Hudiksvalls kommun och går i gymnasiet på annan ort och inte har inackorderingsbidrag.

Läs mer om inackorderingstillägg:

Ekonomiskt stöd för gymnasiestudier

Hur och när ansöker jag om gymnasiekort?

Du som är folkbokförd i Hudiksvalls kommun gör din ansökan via e-tjänsten gymnasiekort. Du ansöker om nytt kort inför varje läsår, men du behåller ditt kort under hela studietiden.

Är du elev och är folkbokförd i Söderhamns kommun och går på Bromangymnasiet ansöker du om busskort i din hemkommun. Om ditt kort är trasigt eller om du tappat bort kortet så kontaktar du administrationen på Staffangymnasiet.

Kontakta Staffangymnasiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du elev och är folkbokförd i Nordanstigs kommun och går på Bromangymnasiet ansöker du om busskort i din hemkommun. Om ditt kort är trasigt eller om du tappat bort kortet så kontaktar du administrationen i Nordanstig.

Kontakt administrationen i Nordanstig: 010-454 12 38,

susanne.thunell@hufb.se

Är du elev och är folkbokförd Ljusdals kommun och går på Bromangymnasiet ansöker du om busskort i din hemkommun. Om ditt kort är trasigt eller om du tappat bort kortet så kontaktar du Slottegymnasiet.

Busskort (slottegymnasiet.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur länge får jag ha gymnasiekortet?

Gymnasiekortet kan du få det från och med höstterminen då du fyller 19 år. Du får ha det som längst till och med vårterminen då du fyller 20 år.

När får jag mitt gymnasiekort?

Du som är folkbokförd i Hudiksvalls kommun hämtar ditt busskort i Bromangymnasiets reception veckan innan skolstart. Du måste ha ett giltigt kort för att åka buss från första skoldag.

Får jag ett nytt kort inför varje läsår?

Nej, om du är elev som börjar i årskurs 2 eller 3 behåller du ditt busskort från tidigare läsår. Kom ihåg att du ändå måste ansöka inför varje nytt läsår.

Hur och var gäller kortet?

  • Kortet är personligt och ditt namn och födelsenummer måste stå på baksidan av kortet för att det ska vara giltigt.
  • Kortet gäller för obegränsat antal resor fram till klockan 18:00 under skolans läsdagar.
  • Kortet kan inte uppvärderas, men en separat fritidsbilljett kan köpas hos X-trafik.
  • Kortet gäller för resor med X-trafiks bussar, X-tåget samt tåg i Bergslagen inom Gävleborgs län.

När måste jag lämna tillbaka mitt gymnasiekort?

När du inte längre är berättigad till busskort på på grund av till exempel flytt, studieavbrott, skolortsbyte eller inackorderingstillägg. Du måste då omedelbart återlämna kortet till skolans reception.

Ersättning för anslutningsresor

Ansökan om ersättning för anslutningsresor gör du senast augusti och ansökan gäller för kommande läsår. Det går alltså inte att söka retroaktivt. Pengarna betalas ut en gång i slutet på varje termin.

Läs mer och gör din ansökan om ersättning för anslutningsresor:

Ersättning för anslutningsresor