Ekonomiskt stöd för gymnasiestudier

Det finns olika bidrag för studier på gymnasiet. Studiebidrag, extra tillägg, inackorderingstillägg och inackorderingsstöd är de vanligaste bidragen.

Vad är studiebidrag och extra tillägg?

Studiebidrag betalas ut av CSN och ges till dig som har fyllt 16 år och går på gymnasiet. Vissa familjer kan också ansöka om extra tillägg.

Läs mer om studiebidrag och extra tillägg hos CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är inackorderingsstöd?

Inackorderingsstöd är ett bidrag du kan få om du studerar på en kommunal gymnasieskola. Bidraget ersätter en del av de kostnader du har för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från ditt hem där du är folkbokförd.

Vem kan få inackorderingsstöd?

Det finns vissa kriterier för att du ska få inackorderingsstöd:

  • Du måste vara folkbokförd i Hudiksvalls kommun
  • Du måste studera på en kommunal gymnasieskola
  • Avståndet mellan din folkbokföringsadress och skolan ska vara minst 40 kilometer.

Du kan få inackorderingsstöd till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Inackorderingsstödet utbetalas till myndig elev eller till vårdnadshavare för omyndig elev.

Du kan inte få både inackorderingsstöd och gymnasiekort (busskort).

Jag går ett program via frisök – kan jag få inackorderingsstöd?

Om du går på nationellt program i en annan kommun trots att utbildningen finns här i Hudiksvall kan du inte få inackorderingsstöd.

Du som blivit antagen i andra hand (frisök) till en nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU, som inte erbjuds av oss eller genom särskilda samverkansavtal kan få inackorderingsstöd.

Hur ansöker jag om inackorderingsstöd?

Du ansöker om inackorderingsstöd varje läsår via vår e-tjänst. Tillsammans med ansökan måste du bifoga en bestyrkt, signerad, kopia på hyreskontraktet.

Jag ska flytta – måste jag meddela kommunen?

Ja, du måste anmäla adressändringen, eller annan förändring som kan påverka bidraget. Du anmäler förändringen till både Lärkontoret i Hudiksvall och till skolan där du studerar.

Vad händer med inackorderingsstödet om jag inte sköter mina studier?

Om du skolkar eller avbryter dina studier kan du bli av med inackorderingsstödet och bli återbetalningsskyldig.

Läs mer i Studiestödslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur mycket pengar kan jag få?

Inackorderingsstödet utgör 1/30 av prisbasbeloppet.

Läs mer om prisbasbelopp på SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När betalas pengar ut?

  • Utbetalningen sker den sista bankdagen i månaden.
  • Under höstterminen får du inackorderingsstöd i fyra månader. Första utbetalningen är i september.
  • Under vårterminen får du inackorderingsstöd i fem månader till och med sista maj.

Vad kan jag få för ekonomiskt stöd om jag går på en fristående gymnasieskola?

Om du går på en fristående gymnasieskola kan det finnas möjlighet att få inackorderingstillägg och i vissa fall extra tillägg från CSN. Du ansöker inackorderingstillägget på CSN:s webbplats.

Ansökan och information om inackorderingstilägg på CSNs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.