Elev i kulturskolan

Musikundervisningen sker i Kulturskolans lokaler i Läroverket Järnvägsgatan 16 A. Dans-, drama- och bildundervisningen finns på Brunnsgatan 6. Musikproduktion håller till på Blomska Villan, Verkstadsgatan 4 (vid skateparken/östra skolan) Vi åker även ut till skolorna om det finns tillräckligt många elever som anmäler sig till ett ämne. Lektionerna är förlagda efter skolans slut.

Hur går anmälan och antagning till?

Du kan anmäla dig till Kulturskolans verksamhetssystem SpeedAdmin:

Är du redan antagen elev loggar du in via SpeedAdmin. Vill du avbryta undervisningen måste din vårdnadshavare meddela din lärare på Kulturskolan.

Du får inte förtur vid byte av ämne eller grupp.

Kostar det något?

Kulturskolan har inga terminsavgifter för barn och ungdomar skrivna i Hudiksvalls kommun.

Kostnad för hyra av instrument per påbörjad termin:

  • 340 kronor för läsåret 2022/2023
  • 355 kronor för läsåret 2023/2024

Spelböcker, noter och eventuella tillbehör kan tillkomma. Den kostnaden står du själv för.

Kan jag hyra instrument av er?

Fiol och brassinstrument (trumpet, valthorn, trombon, tuba) hyrs ut av Kulturskolan så långt lagret räcker. Vid hyra av andra instrument får du vända dig till musikaffärerna som erbjuder hyrköp. Din musiklärare kan ge dig råd och rekommendationer.