Bild

Närbild på en elev som sitter med en pensel i handen och målar på en vit duk.

Fritt fram för fantasi och glädje! Här får du prova många olika konstnärliga material och tekniker.

Du får utveckla förmågan att uttrycka dig i bild och form och hämta inspiration från vardagslivet, titta på hur andra har skapat genom konsthistorien m.m.

Hur går undervisningen till?

Undervisningen sker i grupper på ca 8 st där du får frihet att utifrån din egen nyfikenhet och fantasi stimulera till eget skapande.

En spännande del i bildundervisningen är att våga vara undersökande och pröva nya material, tekniker och infallsvinklar.

Som elev i Kulturskolans bildundervisning kommer du få möjlighet att visa upp dina alster i mindre utställningar och även vara en del av Kulturskolans större evenemang, t.ex vid Grand Finale med rekvisita och dekor m.m.

Tänk på att ha oömma kläder vid lektionstillfällena, då arbetar du friare.

Var sker undervisningen?

Kulturskolan bildundervisning finns på Wallnersgården, Brunnsgatan 6. (Ingång från Långgatan)

Lektionerna är 60 min långa och gruppindelningen utgår i första hand från ålder.

Vem får delta?

Ålder: 7 år till och med gymnasiet

Inga matrialkostnader

Anmälan