Fiol och altfiol

Närbild tagen på en fiol som en elev spelar på.

Fiol och altfiol är de minsta stråkinstrumenten och undervisningen sker i mindre grupp eller enskilt och anpassas efter dina förutsättningar. I samråd med din lärare får du oftast köpa en spelbok. Repertoaren breddas dessutom med andra låtar och efter dina önskemål.

Hur går undervisningen till?

Undervisning sker både enskilt och i grupp. Lektionernas längd varierar från 20 till 40 minuter per vecka.

Vid terminsavslut erbjuds elever att framträda i större sammanhang.

Vem kan delta?

  • Ålder: Åk 2 till och med gymnasiet
  • Gruppstorlek: 1-5 st

Anmälan

Kan jag hyra instrument av Kulturskolan?

I mån av tillgång finns instrument att hyra från kulturskolan.

Hur ser instrumentet ut?

Bild tagen uppifrån på en fiol och en stråke.