Tuba

Närbild tagen på en tuba som en elev spelar på.

Tubans djupa härliga toner bildar ofta en grund som andra instrument kan "vila" på. Ett stort instrument med en stor och djup klang. Vi spelar ofta i ensemble tillsammans med andra blåsinstrument, och använder oss av många olika musikstilar.

Hur går undervisningen till?

Undervisningen ges enskilt eller i grupp. Vi utgår från en spelbok och kompletterar med lösblad och gehörsspel. Lektionstiden är mellan 20 och 40 min.

Det kommer att ges möjlighet att spela inför publik.

Vem kan delta?

  • Ålder: Åk 3 till och med gymnasiet
  • Gruppstorlek: 1-5

Anmälan

Kan jag hyra instrument av Kulturskolan?

Läraren hänvisar till bra musikhandlare som erbjuder uthyrning.

Hur ser instrumentet ut?

Bild tagen uppifrån på en tuba.