Körer och Ensembler 2021-2022

I kör och ensemblerna får du uppleva mer av hur kul det är att spela och sjunga på Kulturskolan. Oberoende av hur långt du har kommit får du vara med i kör eller ensemble. 

Vi har ensembler, orkestrar och körer med olika inriktningar och för olika åldar som du erbjuds utöver din lektion.

KörerGitarrensemblerBlåsorkestrarStråkorkestrarSlagverksenemble