Stråkorkestrar

Två elever spelar på sina fioler.

I stråkensemblerna får du uppleva mer av hur kul det är att spela på Kulturskolan. Oberoende av hur långt du har kommit på ditt instrument kan du vara med i en stråkensemble.

Vi repeterar en gång i veckan med fokus på samspel, intonation och precision. Vi jobbar projektvis inför framträdanden och repertoaren bestäms av sammanhanget. Ibland samarbetar vi med andra instrument och andra konstarter.
Vi har som målsättning att uppträda inför publik en eller ett par gånger varje termin.

Stråkett:

nybörjarensemble

  • Tid: måndagar kl 17.00-18.00 på Kulturskolan (Läroverket).
  • Lärare: Lena Wallenbrand Wixner, Monica Renström

Fiddler and friends:

fortsättningsensemble

  • Tid: torsdagar kl 17.00-18.00 på Kulturskolan (Läroverket).
  • Lärare: Lena Wallenbrand Wixner, Monica Renström

Kulturskolans stråkorkester:

äldre stråkelever som har kommit en bit på väg

  • Tid: tisdagar kl 16.30-17.30 på Kulturskolan (Läroverket).
  • Lärare: Anders Linck och Monica Renström

Ede stråkensemble:

  • fortsättningsensemble
    Vi repeterar i Ede skola (musiksalen)
  • Lärare: Anders Klang