Måltidslyftet

En salladsdisk med avlastningsytor där man kan stå och lägga på till exempel gurka, tomat, melon med mera från olika kantiner.

Nu har du möjlighet att lyfta fram den eller de som sätter guldkant på din måltidsupplevelse.

Nominera någon eller några av våra kockar och måltidspersonal till ”Årets kök” eller ”Årets medledare*” i Kostenhetens värdegrundspris Måltidslyftet 2016!

* Medledare = Kock eller måltidspersonal som ständigt tar initiativ som leder till en förbättring av måltiden.

FÖRSKOLA / GRUNDSKOLA / ÄLDREBOENDE: Skriv namnet på förskolan, grundskolan eller äldreboendet där personalen arbetar som du vill nominera.

NOMINERINGSKATEGORIER: Du kan nominera till en eller till båda kategorierna.
Jag vill nominera till: * (obligatorisk)
Jag vill nominera till:


KRITERIER: Följande kriterier stämmer in på den / de nominerade. Du kan kommentera ett eller flera alternativ.YRKESKATEGORI: Kryssa för den yrkeskategori som du som nominerar tillhör.
Yrkeskategori
Yrkeskategori

NAMN: Här kan du som nominerar skriva ditt för- och efternamn (frivilligt).