Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Högt betyg för skolmaten

Alla elever i grundskolorna har fått svara på en enkät om skolmaten. Det var nästan 2800 elever som svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 72 %. Syftet med enkäten var att få svar på hur många procent av kunderna på kommunens skolrestauranger som är nöjda och om målet på 80 % nöjda kunder är uppfyllt.

Det övergripande resultatet av enkäten visar att 87 % var nöjda med maten och att 94 % var nöjd med service och bemötande. Det är ett mycket gott resultat som överträffar målet som kostenhetens veksamhet arbetar för.