Culs samarbete med näringslivet

(alt=””)

Har ditt företag svårt att hitta rätt kompetens? Vi på Cul kan hjälpa dig på flera olika sätt. Vi vill skapa ett attraktivt Hudiksvall och ett blomstrande näringsliv genom att erbjuda våra medborgare möjligheter att utbilda sig mot arbetslivets behov, utan att behöva flytta från Hudiksvall.

Vi ser att vår samverkan med dig i näringslivet är värdefullt för alla parter. Det leder bland annat till att elever och studenter kan göra medvetna utbildnings- och yrkesval som dessutom svarar upp mot era kompetensbehov.

Hur kan Cul hjälpa näringslivet?

För den framtida kompetensförsörjningen och Hudiksvalls utveckling och tillväxt är det viktigt att skapa rätt förutsättningar, visa på möjligheter inom olika branscher och väcka intresse för det lokala arbetslivet. Vi gör det på flera olika sätt. Bland annat genom att:

Vi har utbildningar inom flera olika branscher och yrken, som till exempel: programmerare, integrationspedagog, tandsköterska, behandlingspedagog, byggproduktions ledare, VVS - ingenjör med mera.

Läs mer om våra utbildningar här

Vi samarbetar också med andra lärosäten. Det innebär att vissa universitet- och högskoleutbildningar och kurser samt yrkeshögskoleutbildningar kan läsas med studieort Hudiksvall. Om du arbetar med utbildningar på andra lärosäten och vill använda Hudiksvall som studieort, kontakta oss på Cul.

Vi har många års erfarenhet av att utveckla och erbjuda efterfrågad yrkesutbildning inom olika områden och branscher. Vi kan starta nya yrkesutbildningar som är anpassade efter just ditt kompetensbehov om vi ser att det finns ett stort behov på arbetsmarknaden.

Läs mer om att starta yrkeshögskoleutbildningar på Yrkeshögskolans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att ta emot en lärling är ett perfekt tillfälle att säkra framtidens medarbetare inom din bransch, utan några anställningskrav.

Läs mer om att ta emot en lärling

Vi behöver skapa oss en bild av vilka bristyrken vi har i vårt län och hur vi ska lösa missmatchen på arbetsmarknaden. För att göra det behöver kommun, region och näringsliv samarbeta. Semaforen möjliggör ett sådant samarbete.

Vad är semaforen?

Semaforen drivs av Region Gävleborg och är ett samarbete mellan Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen och länets kommuner. Syftet är att vi tillsammans ska skapa oss en bild av hur kompetensbehovet ser ut, vilka som är våra mest akuta bristyrken i länet och i respektive kommun samt hur vi ska arbeta för att tillgodose behovet. Detta sker genom olika workshops och nätverksträffar mellan olika företrädare för arbetsgivare, branschorganisation, fackföreningar, utbildningsaktörer, arbetsförmedling eller kommuner.

Vill du vara med och bidra? Håll utkik efter nästa workshop.

Läs mer om Semaforen på Region Gävleborgs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under våren har CUL och Näringslivsenheten i Hudiksvalls kommun tillsammans med Propell anordnat ett flertal träffar med temat kompetensförsörjning. Syftet med föreläsningarna och workshopen har varit att titta på trender inom kompetensförsörjningsfrågan och mobilisera både den privata och offentliga sektorn för att tillsammans skapa en attraktiv arbetsmarknad.

Läs mer om vårt arbete kring kompetensförsörjning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur ser ditt kompetensbehov ut?

Genom att fylla i vår e-tjänst är du med och skapar en bild av hur kompetensbehovet ser ut och hjälper oss i vår planering av utbildningsinsatser.

Saknar du någon utbildning eller kompetens?

I dag studerar cirka 350 studenter en eftergymnasial utbildning här hos oss på Cul. Kanske har någon av dem den kompetensen du söker? Kontakta oss för att diskutera hur vi kan arbeta för att tillgodose ditt behov. Du hittar våra kontaktuppgifter under Kontakt.