Culs samarbete med näringslivet

(alt=””)

Har ditt företag svårt att hitta rätt kompetens? Vi på Cul kan hjälpa dig på flera olika sätt. Vi vill skapa ett attraktivt Hudiksvall och ett blomstrande näringsliv genom att erbjuda våra medborgare möjligheter att utbilda sig mot arbetslivets behov, utan att behöva flytta från Hudiksvall.

Vi ser att vår samverkan med dig i näringslivet är värdefullt för alla parter. Det leder bland annat till att elever och studenter kan göra medvetna utbildnings- och yrkesval som dessutom svarar upp mot era kompetensbehov.

Hur kan Cul hjälpa näringslivet?

För den framtida kompetensförsörjningen och Hudiksvalls utveckling och tillväxt är det viktigt att skapa rätt förutsättningar, visa på möjligheter inom olika branscher och väcka intresse för det lokala arbetslivet. Vi gör det på flera olika sätt. Bland annat genom att:

Vi har utbildningar och kurser inom flera olika branscher och yrken, som till exempel: programmerare, integrationspedagog, tandsköterska, behandlingspedagog, byggproduktions ledare, VVS - ingenjör med mera.

Ta del av vårt utbud:

Utbildning för vuxa - Cul

Vi samarbetar med andra lärosäten. Det innebär att vissa universitet- och högskoleutbildningar och kurser samt yrkeshögskoleutbildningar kan läsas med studieort Hudiksvall. Om du arbetar med utbildningar på andra lärosäten och vill använda Hudiksvall som studieort, kontakta oss på Cul.

Vi har många års erfarenhet av att utveckla och erbjuda efterfrågad yrkesutbildning inom olika områden och branscher. Vi kan starta nya yrkesutbildningar som är anpassade efter just ditt kompetensbehov om vi ser att det finns ett stort behov på arbetsmarknaden.

På Yrkeshögskolans webbplats kan du läsa mer om att starta yrkeshögskoleutbildningar:

Rekrytera med yrkeshögskolan (yrkeshogskolan.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att ta emot en lärling är ett perfekt tillfälle att säkra framtidens medarbetare inom din bransch, utan några anställningskrav.

När du tar emot en lärling innebär det att minst 70 procent av elevens undervisning sker på din arbetsplats. Men det innebär inte att eleven är anställd på företaget. Lärlingen är under hela lärlingsperioden elev på Cul och företaget ses endast som en utbildningsplats. Ta emot en lärling

Vi behöver skapa oss en bild av vilka bristyrken vi har i vårt län och hur vi ska lösa missmatchen på arbetsmarknaden. För att göra det behöver kommun, region och näringsliv samarbeta. Semaforen möjliggör ett sådant samarbete.

Vad är semaforen?

Semaforen drivs av Region Gävleborg och är ett samarbete mellan Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen och länets kommuner. Syftet är att vi tillsammans ska skapa oss en bild av hur kompetensbehovet ser ut, vilka som är våra mest akuta bristyrken i länet och i respektive kommun samt hur vi ska arbeta för att tillgodose behovet. Detta sker genom olika workshops och nätverksträffar mellan olika företrädare för arbetsgivare, branschorganisation, fackföreningar, utbildningsaktörer, arbetsförmedling eller kommuner.

Vill du vara med och bidra? Håll utkik efter nästa workshop på Region Gävleborgs webbplats:

Semaforen (regiongavleborg.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Culs utbildningsutbud

På Cul finns ett brett utbud av kurser och utbildningar för vuxna.

Utbildning för vuxna - Cul

Saknar du någon utbildning eller kompetens? Kontakta oss för att diskutera hur vi kan arbeta för att tillgodose ditt behov.

Hur ser ditt kompetensbehov ut?

Genom att fylla i vår e-tjänst är du med och skapar en bild av hur kompetensbehovet ser ut och hjälper oss i vår planering av utbildningsinsatser.