Praktiskt information om Culs lokaler

Finns det cafeteria och elevkök på Cul? Hur funkar det med parkering på Cul? Här hittar du praktisk information för dig som studerar på Cul.

Vi har mycket begränsat antal parkeringsplatser.

Elevköken på plan 1 och 4 är öppna.

Vi har ingen cafeteria i drift på Cul.