Schema och frånvaroanmälan på Cul

Har har vi samlat information om hur du hittar ditt schema när du studerar via Cul. Här hittar också information om hur du gör när du behöver sjukanmäla dig eller måste anmäla frånvaro av annan anledning.

För dig som läser kurser på Cul

Du hittar ditt schema under “Mina sidor” i Alvis.

När du blivit antagen till en kurs kan du se ditt schema dag för dag från aktuell vecka. Du klickar på “Nästa dag” för att komma framåt i schemat.

Du anmäler din frånvaro i Alvis.

  1. Logga in på "Mina sidor" på Alvis
  2. Klicka på rubriken "Anmäl frånvaro".
  3. Fyll i vilka datum samt klockslag du är frånvarande och klicka därefter på "Anmäl frånvaro".

Meddela även frånvaro hos CSN

Du behöver också meddela CSN din frånvaro. Du hittar kontaktuppgifter på CSNs webbsida:

csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frånvaro längre än 7 dagar

Från och med den 8:e kalenderdagen behöver du lämna in ett läkarintyg om du är frånvarande på grund av sjukdom, intyget kan lämnas till receptionen på CUL. Sjukdom måste du också meddela till CSN, speciellt om sjukdomen påverkar dina möjligheter att klara dina kurser.

För dig som läser via Lärcentra på Cul

Du som läser på högskola, universitet eller yrkeshögskola får information om hur du ska frånvarpanäla dig av din skola.