Kurser på gymnasienivå

Person sitter vid ett skrivbord i ett klassrum framför en laptop. Längst fram står en lärare.

Vuxenutbildningen på gymnasienivå vänder sig till dig som behöver komplettera tidigare studier, förbereda dig för högre studier, påbörja en yrkesutbildning eller helt enkelt söka ny kunskap.

Kursutbud och ansökan

Via Alvis kan du ta del av hela kursutbudet och ansöka:

Vem kan söka?

  • Du måste vara folkbokförd i Hudiksvalls kommun.
  • Du får söka från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller om du har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan.

Studieplanering innan du börjar

Innan du börjar studera kan du träffa en av våra studie- och yrkesvägledare för att upprätta en individuell studieplan.

Studieform

Flexibel studieform gäller för grundläggande och gymnasiegemensamma ämnen på Cul. För de kurser som inte finns i ordinarie utbud och som ingår i din studieplan (upprättas med en studie- och yrkesvägledare) finns möjlighet att läsa kursen på distans.

Studieperioder, grundläggande- och gymnasiekurser:

Period 1

Startdatum: 2022-08-29 – Slutdatum: 2022-11-06

Sök senast: 2022-08-14

Period 2

Startdatum: 2022-11-07 – Slutdatum: 2023-01-15

Sök senast: 2022-10-16

Period 3

Startdatum: 2023-01-16 – Slutdatum: 2023-03-26

Sök senast: 2022-12-26

Period 4

Startdatum: 2023-03-27 – Slutdatum: 2023-06-04

Sök senast: 2023-03-05

Flexibel studieform - för dig som inte kan närvara på alla lektioner

Flexibel studieform kan du välja om du läser grundläggande och gymnasiegemensamma ämnen på Cul. Du kanske arbetar parallellt eller av någon annan anledning inte kan delta i alla lektioner på plats. Oavsett dina behov eller förutsättningar finns det möjlighet till en flexibel lösning där du inte behöver närvara på alla lektioner. För de kurser som inte finns i ordinarie utbud och som ingår i din studieplan (upprättas med en studie- och yrkesvägledare) finns möjlighet att läsa kursen på distans.

Vad behöver jag tänka på?

Det är ditt ansvar att följa och genomföra kurserna. Vissa upplever att det är lättare att fullfölja utbildningen om man närvarar på lektionerna.

Hur går planeringen till?

Vid första lektionstillfället som är obligatoriskt, går du tillsammans med läraren igenom upplägget av kursen. Det innebär att du har en planering där du vet vad som ska göras varje vecka. Går du på lektionen får du hjälp med upplägget vecka för vecka, men om du inte kan närvara så ansvarar du själv för att du vet vad som ska göras.

Behöver jag vara med på någon lektion?

Kurserna har ett gemensam start- och slutdatum och några obligatoriska tillfällen som man måste delta i. Det kan till exempel vara nationella prov eller en muntlig redovisning.

Betyg och intyg

Som elev inom vuxenutbildningen har du rätt att få dina kunskaper dokumenterade genom betyg eller intyg. Betyg sätts på varje avslutad kurs. Betygsskalan är A-F, där A är högsta betyg och E är lägsta betyg. F innebär att kursen inte är godkänd. Inom särskild utbildning för vuxna (Komvux) används inte F, där är betygskalan A-E. Du kan välja om du vill få dina kunskaper dokumenterade genom intyg eller betyg. Har du läst en orienteringskurs får du ett intyg på dina kunskaper.