Komvux som särskild utbildning

Person sitter och läser en bok.

Du som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada och är 20 år eller äldre kan läsa Komvux som särskild utbildning. Undervisningen sker utifrån dina behov med stort fokus på stöd och tillgänglighet. Kurserna ger kunskaper motsvarande grundsärskola, träningsskolan samt gymnasiesärskolans nationella program.

På Komvux som särskild utbildning, tidigare Lärvux, får du kunskaper som du kan använda i din vardag, i arbetet eller på fritiden. Vi erbjuder utbildning där du har möjlighet att forma studierna efter dina önskemål.

Vi erbjuder:

 • Utbildning utifrån dina kunskaper och erfarenheter.
 • Grupperna är små och vi studerar i din takt.
 • Vi anpassar undervisningen efter dina behov.
 • Tillsammans undersöker vi verkligheten utifrån dagsaktuella nyheter och ibland gör vi arbetsplats- eller studiebesök.
 • Efter avslutad kurs får du intyg eller betyg.
 • Utbildningen är kostnadsfri och om du har lönebortfall när du studerar kan du få ett bidrag från SPSM.
 • Antalet veckor du studerar är olika beroende på hur många verksamhetspoäng din kurs eller utbildning har, 1 period omfattar 10 veckor med 1-2 tillfällen per vecka.

Du studerar efter en egen individuell studieplan. Studieplanen planeras och utvärderas tillsammans med läraren. Efter att du blivit antagen träffas vi och upprättar en individuell studieplan. I den står vad du har för mål, vilken/ vilka kurser du ska gå, hur länge du ska studera och hur många verksamhetspoäng kurserna har. Under den första tiden av dina studier kommer vi att kartlägga och eventuellt validera tidigare kunskaper och erfarenheter, som kan innebära att studieplanen förändras. Det finns även möjlighet att träffa en studie- och yrkesvägledare.

Ingår i alla kurser på alla nivåer utifrån förutsättningar och behov.

Du lär dig:

 • hur tekniken kan användas på ett säkert sätt, vid till exempel överföring av information och användande av olika tjänster i digitala miljöer
 • hur du på ett säkert sätt kan söka information från olika källor och hur du bättre kan avgöra om det är sant.
 • vad som är tillåtet och inte att uttrycka i till exempel sociala medier.
 • hur du kan påverkas av reklam och opinionsbildning i såväl digitala som andra medier.
 • hur den digitala tekniken påverkar dig i din vardag.
 • om enkel programmering.