Kurser motsvarande träningsskolan

Här hittar du kurser motsvarande träningsskolan.

Ansökan

Du kan ansöka till Lärvux via e-tjänst:

Du kan också ansöka via vår blankett:

Vem kan söka?

Du kan söka till Lärvux från och med det år du fyller 20 år.

Har du funderingar?

Kontakta Studie- och yrkesvägledarna på Cul

Mer information om Komvux som särskild utbildning

Här kan du läsa mer om Komvux som särskild utbildning

Våra kurser motsvarande träningsskolan

18 perioder, 1200 vp
Kurskod: SGRIND7

Vardagsrutiner och vardagsmiljö Delkurs

8 perioder, 600 vp
Kurskod: SGRINDu

Du lär dig:

 • om bakning, matlagning och rutiner kring måltider.
 • om hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • om rutiner vid inköp, planering och genomförande.
 • om tvätt och rengöring.
 • om hållbar utveckling.

Leva tillsammans Delkurs

6 perioder, 400 vp
Kurskod: SGRINDv

Du lär dig:

 • genom samtal om livsfrågor som har betydelser för dig, t ex gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • arbeta med värdegrundsfrågor och alla människors lika värde.
 • om olika regler och lagar som till exempel trafikregler.
 • och ökar förståelsen om samhällets olika verksamheter genom studie- eller arbetsplatsbesök som har betydelse för dig.

Omvärld Delkurs

4 perioder, 200 vp
Kurskod: SGRINDx

Du lär dig:

 • mer om Hudiksvalls historia, kultur och fritidsutbud.
 • om kristendomen, samt andra länders traditioner, religioner och högtider.
 • olika samhällsfunktioner och samhällsservice.
 • hur reklam och information i olika medier kan fungera och påverka.
 • genom studiebesök att förstå omvärlden.

18 perioder, 1200 vp
Kurskod: SGRNAT7

Människan och kroppen Delkurs

6 perioder, 400 vp
Kurskod: SGRNATu

Du lär dig:

 • mer om hur människokroppen fungerar och vad vi själva kan påverka.
 • om relationer, kärlek och sexualitet.
 • om människan och kroppen genom att vi gör olika studiebesök som belyser och tar upp frågor som berör ämnesområdet.

Djur och natur Delkurs

6 perioder, 400 vp
Kurskod: SGRNATv

Du lär dig:

 • om växter och djur, deras livsvillkor och levnadsmiljöer.
 • årstider, klimat och återkommande mönster i naturen.
 • om djur och natur genom utevistelse i olika miljöer.

Natur och teknik i vardagen Delkurs

6 perioder, 400 vp
Kurskod: SGRNATx

Du lär dig:

 • tids- och rumsuppfattning, till exempel uppdelning av tid, avstånd och riktmärken.
 • pengars användning och de fyra räknesätten i praktiska situationer.
 • hur olika val och handlingar påverkar människan, naturen och miljön.
 • några vardagliga tekniska föremål och hur de fungerar.
 • hur föremål kan jämföras och sorteras utifrån sina olika strukturer och egenskaper.

18 perioder, 1200 vp
Kurskod: SGRSPR7

Tala, lyssna och samspela Delkurs

8 perioder, 400 vp
Kurskod: SGRSPRu

Du lär dig:

 • i samspel med andra ge uttryck för dina behov och känslor samt tolka andras avsikter.
 • mer om ditt kommunikationssätt, vilket du utvecklar i samspel med andra.
 • om olika sätt att kommunicera med stöd av AKK, även digitalt.
 • tolka några ordbilder som har betydelse för dig.
 • genom studiebesök på aktuella platser och i olika miljöer samtala om dina och gemensamma upplevelser.

Tolka och förstår Delkurs

5 perioder, 300 vp
Kurskod: SGRSPRv

Du lär dig:

 • om böcker och bilder förr och nu.
 • några engelska ord och uttryck i till exempel musik och filmer.
 • att tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, gester, tecken eller tal.
 • skriva för hand eller på dator, till exempel ditt namn.
 • genom att göra studiebesök på aktuella platser och i olika miljöer.

Alternativ kommunikation Delkurs

5 perioder, 300 vp
Kurskod: SGRSPRx

Du lär dig:

 • mer om alternativa digitala verktyg utifrån dina förutsättningar.
 • genom samtal med varandra mer om olika kommunikationssätt.
 • genom att vi utgår ifrån nya gemensamma upplevelser.
 • genom att vara aktiv i samtalet.
 • genom att göra studiebesök på aktuella platser och i olika miljöer.

Den kommunikativa bilden Delkurs

2 perioder, 100 vp
Kurskod: SGRSPRy

Du lär dig:

 • arbeta med färg och form på olika sätt.
 • använda olika material, tekniker och digitala verktyg.
 • tolka och förstå bildens kommunikativa uttryck.
 • skapa bilder utifrån tankar, känslor och idéer.
 • genom att göra studiebesök på aktuella platser och i olika miljöer.

Informationssökning Delkurs

2 perioder, 100 vp
Kurskod: SGRSPRz

Du lär dig:

 • använda information som finns i olika vardagssituationer, till exempel symboler och enkla instruktioner.
 • söka information i olika medier och källor, till exempel tidningar och sökmotorer på internet.
 • genom att göra studiebesök på aktuella platser och i olika miljöer.