Kurser på grundläggande nivå

Personer sitter vid ett bord utomhus och studerar.

Innehållet i undervisningen är anpassad till vuxna och riktar sig till dig som inte har slutfört grundskolan. Grundläggande kurser ger dig en allmän kompetens för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier.

Läsåret är indelat i fem studieperioder på tio veckor vardera. Det innebär att det finns fem starttillfällen under året.

Du får söka kurser på grundläggande nivå:

  • Från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.
  • Om du är bosatt i Sverige och ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen.

Kursutbud och ansökan

På grundläggande nivå kan du läsa kurser i:

  • svenska
  • engelska
  • matematik
  • samhällskunskap

Via Alvis kan du ta del av kursutbudet och ansöka. Du kan också hitta information om när kurserna startar och när sista ansökningsdag är.

Studieplanering innan du börjar

Innan du börjar studera är det bra om du träffar en studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att planera dina studier. Studieplaneringen utgår ifrån:

  • Vad är målet med dina studier?
  • Vad behöver du studera för att nå ditt mål?
  • Vad har du läst tidigare?

Grundläggande nivå består av flera delkurser. För att veta vilken delkurs du ska börja kan du behöva göra ett nivåtest. Du som behöver göra ett nivåtest blir kallad innan kursstart.

Studie- och yrkesvägledning för dig som vuxen

Att studera på grundläggande nivå

Kurserna har ett gemensam start- och slutdatum och några obligatoriska tillfällen som man måste delta i. Det kan till exempel vara nationella prov eller en muntlig redovisning.

Vid första lektionstillfället som är obligatoriskt, går du tillsammans med läraren igenom upplägget av kursen. Det innebär att du har en planering där du vet vad som ska göras varje vecka. Går du på lektionen får du hjälp med upplägget vecka för vecka, men om du inte kan närvara så ansvarar du själv för att du vet vad som ska göras.

Det är ditt ansvar att följa och genomföra kurserna. Vissa upplever att det är lättare att fullfölja utbildningen om man närvarar på lektionerna.

Flexibel studieform - För dig som inte kan närvara på alla lektioner

Flexibel studieform kan du välja om du läser grundläggande och gymnasiegemensamma kurser på Cul. Du kanske arbetar parallellt eller av någon annan anledning inte kan delta i alla lektioner på plats. Oavsett dina behov eller förutsättningar finns det möjlighet till en flexibel lösning där du inte behöver närvara på alla lektioner. För de kurser som inte finns i ordinarie utbud och som ingår i din studieplan (upprättas med en studie- och yrkesvägledare) finns möjlighet att läsa kursen på distans.