Kurser på gymnasienivå

Person sitter framför en laptop i ett klassrum.

Vuxenutbildningen på gymnasienivå vänder sig till dig som behöver komplettera tidigare studier, förbereda dig för högre studier eller helt enkelt söka ny kunskap.

Läsåret är indelat i fem studieperioder på tio veckor vardera. Det innebär att det finns fem starttillfällen under året.

Du får söka kurser på gymnasienivå:

 • Från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller om du har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan.
 • Om du är folkbokförd i Hudiksvalls kommun.

Kursutbud och ansökan

På gymnasial nivå kan du läsa kurser på plats på Cul eller via distans.

Kurser på Cul

 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Naturkunskap
 • Historia
 • Religion

Via Alvis kan du ta del av kursutbudet på Cul och ansöka. Du kan också hitta information om när kurserna startar och när sista ansökningsdag är.

Kurser på distans

Det finns möjlighet att läsa vissa kurser på distans på Cul och via Hermods. Planering och ansökan till kurser som inte finns i ordinarie utbud görs tillsammans med studie- och yrkesvägledare på Cul.

Studie-och yrkesvägledning för dig som vuxen

Studieplanering innan du börjar

Innan du börjar studera behöver du göra en studieplanering utifrån:

 • Vad är målet med dina studier?
 • Vad behöver du studera för att nå ditt mål?
 • Har du koll på dina tidigare betyg?
 • Vill du läsa heltid eller deltid?

Är du osäker, ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare på Cul.

Studie-och yrkesvägledning för dig som vuxen

Att studera på gymnasial nivå

Kurserna har ett gemensam start- och slutdatum. Vi har kurser både på plats lärarledda och distansutbildning.

Vid första lektionstillfället som är obligatoriskt, går du tillsammans med läraren igenom upplägget av kursen. Det innebär att du har en planering där du vet vad som ska göras varje vecka. Går du på lektionen får du hjälp med upplägget vecka för vecka, men om du inte kan närvara så ansvarar du själv för att du vet vad som ska göras. Även distanskurserna har obligatoriska tillfällen.

Det är ditt ansvar att följa och genomföra kurserna. Vissa upplever att det är lättare att fullfölja utbildningen om man närvarar på lektionerna.

Flexibel studieform - för dig som inte kan närvara på alla lektioner

Flexibel studieform kan du välja om du läser grundläggande kurser på Cul. Du kanske arbetar parallellt eller av någon annan anledning inte kan delta i alla lektioner på plats. Oavsett dina behov eller förutsättningar finns det möjlighet till en flexibel lösning där du inte behöver närvara på alla lektioner. För de kurser som inte finns i ordinarie utbud och som ingår i din studieplan (upprättas med en studie- och yrkesvägledare) finns möjlighet att läsa kursen på distans.

Betyg och intyg

Betyg sätts på varje avslutad kurs. Betygsskalan är A-F, där A är högsta betyg och E är lägsta betyg. F innebär att kursen inte är godkänd. Inom särskild utbildning för vuxna (Komvux) används inte F, där är betygskalan A-E. Du kan välja om du vill få dina kunskaper dokumenterade genom intyg eller betyg. Har du läst en orienteringskurs får du ett intyg på dina kunskaper.