Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Nyhet – 5 nya elektrikerutbildningar på distans

Person som använder en skruvmejsel vid ett uttag. På bilden står texten Utbilda dig till elektriker.

Ta chansen och gå mot en ljus framtid – utbilda dig till elektriker! Just nu erbjuder Cul fem nya distansutbildningar som gör det möjligt att bo kvar i Hudiksvall och samtidigt utbilda dig till ett yrke där chans till jobb är stor.

Alla fem elektrikerutbildningar är på distans, vilket innebär att den största delen av undervisningen sker online, med undantag för ett antal träffar i Sundsvall. I utbildningarna ingår även praktik ute på ett företag, vilket innebär att du snabbt lär dig yrket och får värdefulla kontakter inom branschen. Antagningen sker löpande utefter behov och du anger själv i ansökningsblanketten när du önskar påbörja utbildningen.

Är det här något för dig eller någon du känner?

Läs mer om respektive utbildning och hur du ansöker på utbildningssidorna via länkarna nedan.

Installationselektriker

Som installationselektriker drar du in ledningar och installerar elektrisk utrustning i bostäder, kontor, affärer och industrier. En installationselektriker har ett spännande arbete. På nybyggen lägger du ut rör som gjuts in i betongkonstruktionen, monterar in elcentraler där elströmmen ska tas emot och sätter upp kabelstegar och drar kablar.

Läs mer om utbildningen Installationselektriker

Industrielektriker

Några vanliga arbetsuppgifter för industrielektriker är service, underhåll och idrifttagning av el- och automatikutrustningar. Du kan vara anställd i ett industriföretag eller i ett installation-/serviceföretag och utföra uppdrag på industrier, offentliga byggnader/anläggningar.

Läs mer om utbildningen Industrielektriker

Larm - och säkerhetselektriker

Larmelektriker och säkerhetselektriker är en bred utbildning. Beroende på var man jobbar kan man ha olika yrkestitlar. Att arbeta som teletekniker kan bland annat innebära att installera data- och teleutrustningar, inbrotts- och brandlarm eller passersystem.

Läs mer om utbildningen Larm- och säkerhetselektriker

Automationstekniker

Företag och industrier automatiserar i allt större utsträckning för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga. Det har i sin tur skapat ett behov av kunnig personal med kompetens inom installation, driftsättning och att utföra service/underhåll på den ofta avancerade utrustningen. Utbildningen för att bli automationstekniker handlar om just detta.

Läs mer om utbildningen Automationstekniker

Distributionselektriker

Som distributionselektriker är det ditt uppdrag att se till att elektriciteten som alstras vid kraftverken når fram till sina kunder. En distributionselektriker arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av de elnät som försörjer samhället med elektricitet.

Läs mer om utbildningen Distributionselektriker