Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Person som spikar.

Studera till byggproduktionsledare och bygglovshandläggare

Nu finns två utbildningar inom byggnadsområdet att studera via CUL. Byggproduktionsledare och bygglovshandläggare.

Är du tekniskt intresserad, vill hålla ansvar, jobba som en ledare och ha sociala utmaningar? Som byggproduktionsledare har du en avgörande roll inom byggsektorn. Vill du utveckla dina kunskaper i kommunikation och ditt intresse för samhällsbyggnad? Det gör du i rollen som bygglovshandläggare.

- Vi ser positivt på att detta studieområde finns tillgängligt via CUL i Hudiksvall. Som bygglovshandläggare är du anställd av kommunen, arbetar inom offentlig verksamhet och bereder eller fattar beslut åt Byggnadsnämnden. Du kan arbeta som bygglovshandläggare, byggnadsinspektör eller tillsynshandläggare. I arbetet granskar du underlaget i ansökningar om lov, förhandsbesked och anmälan utifrån plan- och bygglagen och gällande detaljplaner. Ett omväxlande och utmanande arbete som kombinerar regelverk och service, säger Kim Andersson Blomqvist som är tf chef för plan- och bygglovskontoret i Hudiksvall.

Det har varit brist på bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer under en längre period. Ett ökande antal bygglovsärenden väntas i och med en hög byggtakt på oväntat stark bostadsmarknad. Eftersom ansökningarna handläggs av kommunerna och ska hanteras inom en fastställd tid medför det att efterfrågan på bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer ökar.

Läs mer om byggproduktionsledare Läs mer om bygglovshandläggare