Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Cul öppnar filial i Delsbo

Filialen i Delsbo

I augusti öppnar Cul en lärcentra-filial i bibliotekets lokaler i Delsbo. Det innebär att du som pluggar och behöver en plats där du kan koncentrera dig på dina studier har du möjlighet att använda Cul som din studieplats på hemmaplan – även utanför Hudiksvalls centralort.

Genom filialen underlättar och utökar Cul möjligheterna till studier för vuxna. Det gör att du som bor utanför centralorten får en lokal studieplats närmare hemmaplan.

– Tack vare filialen får fler människor dels möjlighet att hitta en utbildning som passar dem, dels möjlighet att skapa en studiegrupp på hemmaplan. Filialen öppnar också ytterligare en dörr för kommunens och näringslivets kompetensförsörjning, säger Urban Wickman, verksamhetschef för vuxenutbildningen i Hudiksvalls kommun.

Vad kan jag göra på filialen i Delsbo?

Om du behöver en plats för att genomföra dina studier, oavsett vilken högskola och universitet du läser mot, kan du nyttja våra lokaler för att plugga enskilt eller tillsammans med andra studenter. Du får också tillgång till den teknik du behöver för att kunna följa föreläsningar och delta i seminarier från högskolor och universitet från filialen i Delsbo. Du kommer även ha möjlighet att låna studieböcker via fjärrlån.

Vilka tider håller filialen öppet?

Filialen följer öppettiderna för Delsbo bibliotek. Du hittar dem här:

Delsbo bibliotek

Du kan även få tillgång till lokalerna när biblioteket har stängt genom bibliotekets service ”Självserviceöppet”. Mer information om Självserviceöppet hittar du här:

Självserviceöppet

Mer information om Cul

Läs mer om hur du kan nyttja Cul:

För dig som studerar på Cul