Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Nu kan du söka till lärlingsutbildningen Bar och servering

Person håller i en tallrik med fint upplagd mat

Är du intresserad av en utbildning där chansen till jobb är stor? Nu kan du söka till en lärlingsutbildning i bar och servering på Cul, och utbilda dig inom en bransch som är mycket stort behov av kunnig personal! Största delen av undervisningen sker på en arbetsplats, vilket ger dig användbara yrkeserfarenheter och värdefulla kontakter i branschen.

Bar och servering är en kortare yrkesutbildning med kursstart i januari. Utbildningen är i lärlingsform där undervisningen sker till minst 70 % på en arbetsplats. Det ger dig värdefulla kontakter och erfarenheter i en bransch som är i mycket stort behov av kunnig personal.

Mer om utbildningen och hur du ansöker hittar du här:

Bar och serververing - Lärling

Är du intresserad av någon annan av våra yrkesutbildningar?

På Cul finns ett brett utbud av yrkesutbildningar. Yrkesutbildningar tas fram tillsammans med arbetsgivare som verkar i branscher där efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens är stor. Utbildningarna varvar teori med praktik. Läs mer om hur du utbildar dig till ett yrke via Cul:

Utbilda dig till ett yrke