Behandlingspedagog

Vill du jobba med människor i förändringsprocesser av olika slag? Då är yrkeshögskoleutbildningen till behandlingspedagog något för dig. Som behandlingspedagog kan du arbeta med människor i alla åldrar. Du kan jobba inom socialpsykiatri, skola, beroendevård och annat socialt arbete.

I utbildningen får du blanda teoretiska studier med praktiska färdigheter för att du snabbt ska kunna komma ut på arbetsmarknaden. Föreläsarna kommer direkt från arbetslivet, vilket gör att du får lära dig det senaste som gäller inom branschen.

LIA (Lärande i arbete) är en arbetsplatsförlagd del av utbildningen som pågår vid två tillfällen i 12 respektive 13 veckor. Under LIA-perioderna får du vara ute på arbetsplatser för att få yrkeserfarenhet och prova dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Ansökan

Årets ansökningsomgång öppnar 1 februari 2024.

Vem kan söka?

  • Du som via gymnasiestudier har allmän behörighet för eftergymnasiala studier.
  • Även du som inte har fullgjorda gymnasiestudier, men på annat sätt har skaffat dig motsvarande kompetens kan söka.
  • Du måste ha Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande språkkunskaper.
  • Det viktiga är att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Kursstart

Årets utbildningsomgång startar 12 augusti 2024.

Studieort

Hudiksvall.

Hur är utbildningen upplagd?

Helfart och platsförlagd till Hudiksvall. Du är på skolan i genomsnitt tre dagar i veckan.

Omfattning

440 yrkeshögskolepoäng, 88 veckor.

Studietakt

Heltid.

Utbildningstid

2 år.

Antal platser

32.

Vilken nivå är utbildningen på?

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen.

Har du funderingar?

Kontakta Studie- och yrkesvägledarna på Cul

Intresserad av fler utbildningar?

Du vet väl om att vi erbjuder flera utbildningar, du hittar dem här.

Utbilda dig till ett yrke via Cul

Frågor och svar

Föreläsarna kommer direkt från arbetslivet, vilket gör att du får lära dig det senaste som gäller inom branschen. Utbildningen ger dig viktiga kunskaper och färdigheter som bygger upp ditt professionella förhållningssätt i din kommande roll som behandlingspedagog.

I utbildningen får du blanda teoretiska studier med praktiska färdigheter för att du snabbt ska kunna komma ut på arbetsmarknaden. Under hela utbildningen har du tillgång till processhandledning där du reflekterar kring skolarbetet samt utvecklas som person under din studiegång.

LIA (Lärande i arbete) är en arbetsplatsförlagd del av utbildningen som pågår vid två tillfällen under tio till tolv veckor. Under LIA-perioderna får du vara ute på arbetsplatser för att få yrkeserfarenhet och prova dina teoretiska kunskaper i praktiken. Utbildningen har ett brett kontaktnät i branschen och arbetar för att du som studerande ska få en bra LIA-period. Många har hittat sitt framtida arbete via LIA.

Prelimärt kursutbud med kurskod och poäng

Kurser

Yh-poäng
(5 yh-poäng motsvarar en veckas studie)

Beroendetillstånd och behandling

30

Grundläggande hälsa

20

Examensarbete

25

Integration och normkritiska perspektiv

25

KBT - Kognitiv teori och metod

35

LIA 1, Lärande i arbete

65

LIA 2, Lärande i arbete

60

Mental och psykologisk utveckling

25

Psykisk ohälsa

20

Samtalsmetodik och rehabiliterande metoder

30

Socialrätt, kriminalvård och dokumentation

30

Yrkesroll och hälsa

60

Skola och NPF

15

Totalt antal yh-poäng

440

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen. Som behandlingspedagog kan du arbeta med människor i alla åldrar. Du kan jobba inom socialpsykiatri, skola, beroendevård och annat socialt arbete. Det kan exempelvis handla om någon form av beroende- eller psykosocial problematik där någon är i behov av professionell behandling.