Integrationspedagog med arbetsmarknadsinriktning

Integrationspedagogutbildningen ger dig kompetens för att arbeta i vardagen med ensamkommande barn och ungdomar och flyktingar. Den ger dig möjlighet att arbeta med integration inom ett brett yrkesområde.

Ansökan

Antagningsomgång under 2023 har ingen start.

Vem kan söka?

  • Du som via gymnasiestudier eller Komvux har allmän behörighet för eftergymnasiala studier.
  • Du kan även vara behörig om du skaffat dig motsvarande kompetens på annat sätt. Det kan vara annan svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet.
  • Du måste ha språkkunskaper som motsvarar Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2. Om du inte har dokument på det du kan, har du möjlighet att få din kompetens bedömd, genom att vi validerar din reella kompetens. Det är därför viktigt att du beskriver din bakgrund i din ansökan.
  • Det viktiga är att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Kursstart

2023 har utbildningen ingen antagningsstart. Utbildningen inväntar nytt beslut om ny omgång under våren 2024 med tidigast start augusti 2024.

Studieort

Utbildningen är på distans med några fysiska träffar i Hudiksvall, i snitt 3 dagar per vecka under 9 tillfällen.

Hur är utbildningen upplagd?

Obligatoriska träffar i snitt ca 3 dagar under utbildningen vid 10 tillfällen. Utbildningen startar den 15 augusti. Utbildningen är på distans med några fysiska träffar i Hudiksvall i snitt 3 dagar per vecka under 9 tillfällen.

Omfattning

225 yrkeshögskolepoäng (yh-poäng).

Studietakt

Heltid

Utbildningstid

1 år

Antal platser

32.

Vilken nivå är utbildningen på?

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen.

Skriv- och språkstöd (finns detta enbart på den här utbildningen?)

För att underlättar studierna finns ett särskilt skriv- och språkstöd. Det är individuellt utformat utifrån behov.

Har du funderingar?

Kontakta Studie- och yrkesvägledarna på Cul

Intresserad av fler utbildningar?

Du vet väl om att vi erbjuder flera utbildningar, du hittar dem här:

Utbilda dig till ett yrke via Cul

Frågor och svar

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen som integrationspedagog med arbetsmarknadskompetens. Efter utbildningen kan du jobba med flyktingmottagande, boenden, med människor inom arbetsmarknad, i utbildning, i skolan, föreningar, projekt eller inom stöd –och matchning och etablering eller hos andra som arbetar med integration.

Utbildningen är yrkesinriktad. Utveckling av din egen yrkeskompetens, ledarskap och kommunikation sker genom praktiska övningar och verklighetsbaserade situationer som är grundstenar i utbildningen. Du får kunskap om de individuella processer som de som flyr går igenom. Kunskaper kring etableringen i Sverige. Det formella regelverk som styr etablering och arbetsmarknaden. Vi studerar kulturen i Sverige och flyktingarnas hemländer, religion, seder och bruk, fördomar, sina egna och andras. Lärare och föreläsare är yrkesmässigt verksamma inom olika specialområden och tillför de senaste yrkeskunskaperna.


Kurser med tillhörande yh-poäng

Kurser

Yh-poäng
(5 poäng motsvarar en veckas studier)

Arbetsmarknaden i Sverige

35

Regelverk, myndighetsutövning, dokumentation

15

Etnicitet, kultur, identitet

15

Examensarbete

20

Flykt, migrationsstress, integration

25

Skola ungdom identitet

20

Integrationsarbetets utmaningar och möjligheter

25

LIA, Lärande i arbete (valbar kurs)

30

Personlig professionell fördjupning (valbar kurs)

30

Kommunikation och ledarskap

40

Totalt antal yh-poäng:

225

Du gör en digital ansökan via Yh-antagning.

Du skapar konto och laddar upp dina ansökningshandlingar enligt instruktioner som finns där.

Ansökan har två obligatoriska delar:

  • Betyg/studieomdöme från tidigare utbildningar
  • Personlig

Om du har andra handlingar som styrker din reella kompetens, d.v.s. som visar att du har kunskaper och erfarenheter som gör dig behörig eller som är meriterande i urvalet, kan du ladda upp dessa när du gör din ansökan.

Urvalsprocess

Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser genomförs en urvalsprocess. I urvalsprocessen bedöms din kompetens inom olika områden som är relevant för utbildningen. Kompetenserna motsvarar lärandemålen för kurser inom gymnasieskolan och du kan ha fått dessa kompetenser även på annat sätt än genom studier.

Alla behöriga i urvalsprocessen blir kallade till ett särskilt prov som innehåller olika delar. Där följer vi upp de kompetenser du angivit och vi gör en bedömning av dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen, utifrån dina ansökningshandlingar och de olika inslagen under dagen. Det särskilda provet infaller mellan april-maj, du får särskild inbjudan till det.

Antagning

Resultaten från urvalsdagen med särskilt prov och kompetenserna från tidigare poängsätts. En lista över samtliga sökande rangordnas utifrån poängen. Ledningsgruppen för utbildningen beslutar därefter vilka som ska erbjudas plats på utbildningen. De övriga behöriga blir numrerade reserver . Om någon tackar nej till sin utbildningsplats erbjuds den reserv med högst poäng att överta platsen