VVS-ingenjör

I stort sett allt som byggs i dag kräver kvalificerade VVS-ingenjörer som kan utforma energieffektiva VVS- kyl- och luftsystem. Som VVS-ingenjör jobbar du bland annat med att arbetsleda och utföra olika installationsprojekt utifrån tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Ansökan

På Campus Nyköpings webbplats hittar du information om hur du ansöker till utbildningen. Du ser också när ansökan är öppen.

Vem kan söka?

För att vara behörig till denna utbildning ska du ha grundläggande behörighet samt någon av följande gymnasiala kurser, eller motsvarande, med betyget lägst E i respektive kurs:

 • Matematik 2 + Värmelära
 • Matematik 2 + Energiteknik 1
 • Matematik 2 + Fysik 1a
 • Matematik 2 + Bygg och anläggning 2

Kursstart?

Augusti 2023

Studieort?

Hudiksvall

Hur är utbildningen upplagd?

Distans

Studietakt?

Heltid

Utbildningstid

2 år

Vilken nivå är utbildningen på?

Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen

Har du funderingar?

Kontakta studie- och yrkesvägledarna på Cul

Intresserad av fler utbildningar?

Du vet väl om att vi erbjuder flera utbildningar, du hittar dem här.

Utbilda dig till ett yrke via Cul

Frågor och svar

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Bygg- och projektprocessen
 • Byggkonstruktion
 • Energieffektivisering - övergripande systemdesign
 • Entreprenadjuridik
 • Examensarbete
 • Förnyelsebar energi
 • Inneklimat för komfort och hälsa
 • Kommunikation
 • Kylteknik/klimatsystem
 • Lärande i arbete 1
 • Lärande i arbete 2
 • Lärande i arbete 3
 • Luftbehandlingsinstallationer
 • Spillvatten-, dagvatten- och tappvatteninstallationer
 • Styr- och övervakningssystem
 • Tillämpad CAD-konstruktion
 • Värmeinstallationer

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen VVS-ingenjör.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

 • VVS-ingenjör
 • VVS-konstruktör

Du har kompetens att arbeta med till exempel:

 • projektering av vvs-, kyl och luftsystem med tillämpning av de lagar och regler som gäller i branschen och med fokus på hållbart byggande och energieffektivitet
 • projektera system som möjliggör en god inomhusmiljö
 • ansvara för vvs-konstruktioner i projekt
 • projektering och ta fram alla nödvändiga installationsritningar med hjälp av CAD.