Anläggningsförare – lärling

Person som sitter i en grävmaskin och gräver ett hål

Vill du köra hjullastare eller grävmaskin? Då har du kommit rätt – sök vår utbildning för anläggningsförare i Hudiksvall. Som anläggningsförare arbetar du vid byggnation av hus, bostadsområden, vägar och anläggningar. Du kör maskiner för grävning, lastning, lossning och snöröjning. Att sköta underhåll och enklare reparationer av maskinen ingår också i arbetet.

Vill du köra hjullastare eller grävmaskin? Då har du kommit rätt – sök vår utbildning för anläggningsförare i Hudiksvall. Som anläggningsförare arbetar du vid byggnation av hus, bostadsområden, vägar och anläggningar. Du kör maskiner för grävning, lastning, lossning och snöröjning. Att sköta underhåll och enklare reparationer av maskinen ingår också i arbetet.

Ansökan

På länken hittar du information om hur du ansöker till utbildningen. Du ser också när ansökan är öppen.

Antagning sker fortlöpande utifrån tillgång till lärlingsplats och yrkeslärare.

Vem kan söka?

Du som har godkända betyg från Svenska eller Svenska som andra språk på grundskolenivå och har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Körkort (B) en fördel.

Kursstart?

Ingen planerad start

Studieort

Hudiksvall.

Hur är utbildningen upplagd?

70–100 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare som följer dig genom din utbildning. Med en lärlingsutbildning får du snabbt kontakter i branschen och yrkeserfarenheter.

Studietakt

1 200 poäng vilket motsvarar ca 60 veckors heltidsstudier.

Utbildningstid

Ca 1 år.

Antal platser

Begränsat antal platser.

Vilken nivå är utbildningen på?

Gymnasial nivå.

Har du funderingar?

Kontakta Studie- och yrkesvägledarna på Cul

Intresserad av fler utbildningar?

Du vet väl om att vi erbjuder flera utbildningar, du hittar dem här.

Utbilda dig till ett yrke via Cul

Frågor och svar

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med att framföra olika mobila arbetsmaskiner samt att utföra daglig service och underhåll på dessa.

Kurs, Poäng och Kurskod

 • Anläggningsförare - process, 100p, Kurskod: ANAANL0
 • Anläggningsförare 1, 200p, Kurskod: ANAANA01
 • Anläggningsförare 2, 200p, Kurskod: ANAANA02
 • Anläggningsförare 3, 200p, Kurskod: ANAANA03
 • Anläggningsförare 4, 200p, Kurskod: ANAANA04
 • Anläggning - ledningsbyggnad, 200p, Kurskod: ANLANÄ0
 • Anläggning - vägbyggnad, 100p, Kurskod: ANLANN0

Yrkespaketet syftar till att ge dig:

 • kunskaper om trafikkunskap och färdigheter i att praktiskt tillämpa dessa vid framförande av anläggningsfordon.
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom markarbeten som schakt- och materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete.
 • kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
 • kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelskostnader.
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt gällande avtal.