Barnskötarutbildning

Förskollärare och barn på promenad i skogen

Studera en barnskötarutbildning på 1,5 år med studieort Hudiksvall. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande där du praktiskt får prova dina kunskaper i en barngrupp på en förskola.

Utbildningen ger dig kunskaper om barns och ungas utveckling och lärande utifrån deras förutsättningar och behov. Du får också kunskap om den pedagogiska verksamheten.

Ansökan

På länken hittar du information om hur du ansöker till utbildningen. Du ser också när ansökan är öppen.

Vem kan söka?

 • Du ska ha godkända betyg från Sv/SVA på grundläggande nivå och ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
 • Du som inte har svenska som modersmål har möjlighet att få språkstöd under utbildningen. Du ska då ha slutfört SFI D med godkända betyg.

Kursstart

Under planering.

Studieort

Hudiksvall.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen är platsförlagd till Hudiksvall. Du är på skolan i genomsnitt 5 dagar i veckan. Arbetsplatsförlagd undervisning ingår.

Omfattning

1 300 poäng vilket motsvarar 60 veckors heltidsstudier. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Studietakt

Heltid.

Utbildningstid

1,5 år.

Vilken nivå är utbildningen på?

Gymnasienivå.

Kan jag läsa utbildningen och få stöd i svenska språket?

Ja, du som behöver hjälp med språket får extra stöd. Du kan i dagsläget inte kombinera yrkesutbildningen med SFI, men däremot kan du få språkstöd. Det förutsätter att du tidigare har läst SFI.

Har du funderingar?

Kontakta Studie- och yrkesvägledarna på Cul

Intresserad av fler utbildningar?

Du vet väl om att vi erbjuder flera utbildningar, du hittar dem här.Utbilda dig till ett yrke via Cul

Frågor och svar

Mindre justeringar kan förekomma.

 • Grundläggande vård och omsorg
 • Kommunikation
 • Lärande och utveckling
 • Människors miljöer
 • Hälsopedagogik
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Etnicitet och kulturmöten
 • Special pedagogik 1
 • Barns lärande och växande
 • Pedagogiskt arbete
 • Skapande verksamhet

Genomförd utbildning och examen ger behörighet till anställning som barnskötare inom förskolan i Hudiksvalls kommun. Eftersom det idag är stor efterfrågan på medarbetare inom förskolan är chanserna till jobb efter avslutade studier goda. Om du vill studera till exempelvis förskollärare eller lärare så har du en bra grund.