Industriteknik Bas

Om du är intresserad av teknik och att jobba med att skruva, konstruera och reparera samt producera saker så är industriteknikutbildning något för dig!

Industriteknik är basen i flera yrken inom Industrin och det kan vara individuella upplägg på innehåll och längd utifrån vilka företag som anmält intresse att ta emot en elev och elevens förkunskaper. Hela eller viss del av utbildningen är upplagd som lärling vilket betyder att eleven har sin utbildning förlagd till en arbetsplats till minst 70%.

Vem kan söka?

Du som har förutsättningar att klara studier på gymnasial nivå och har ett stort intresse för branschen.

Kursstart?

Om behov finns i branschen kan det bli kursstart i september 2025.

Studieort?

Hudiksvall.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen är upplagd som lärling med 70-100% undervisning på arbetsplatsen.

Studietakt?

100.

Utbildningstid?

Från 40 till 60 veckor.

Antal platser?

Begränsat antal platser.

Vilken nivå är utbildningen på?

Gymnasiala kurser.

Vilka kurser ingår?

  • Kurs Industritekniska processer 1, 100 poängKurskod INUINU01
  • Avhjälpande underhåll 1, 100 poängKurskod DRIAVH01
  • Produktionskunskap 1, 100 poängKurskod PRDPRO01
  • Människan i industrin 1, 100 poängKurskod MAIMÄN01
  • Produktionsutrustning 1, 100 poängKurskod PRUPRD01S
  • Datorstyrd produktion 1, 100 poängKurskod DARDAT01S
  • Allmän automationsteknik, 100 poängKurskod AUOALL0

Detta är ett urval av kurser och det kan vara andra och fler kurser som är aktuella utifrån behovet hos företaget och elevens förkunskaper. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Vad kan jag arbeta med efter utbildningen?

Jobba inom industrin.

Har du funderingar?

Kontakta Studie- och yrkesvägledarna på Cul

Intresserad av fler utbildningar?

Du vet väl om att vi erbjuder flera utbildningar, du hittar dem här.

Utbilda dig till ett yrke via Cul