Lokalvårdsutbildning

Lokalvårdare är ett serviceyrke med variation av olika miljöer och arbetsuppgifter. Efter utbildningen som lokalvårdare kan du till exempel arbeta med daglig städning på skolor, förskolor, kontor eller butik. Du kan också få jobba med enklare golvvård, storstädning och flyttstädning.

Utbildningen ger dig grundläggande yrkeskunskap i städteknik anpassad för olika miljöer, kunskap i kommunikation och samverkan i mötet med människor samt kännedom om ett hållbart arbete för kropp och hälsa. I utbildningen kommer praktiska moment att varvas med teoretiska genomgångar och under APL –perioderna får du komma ut på olika arbetsplatser.

Ansökan

Just nu är ansökan stängd.

Kursstart

14 november 2022

Studieort

Distansstudier.

Utbildningen är ett samarbete mellan Cul och Ljusdal och Ovanåkers Kommuner och bedrivs som både fjärrundervisning på Cul och som platsundervisning på orterna Edsbyn och Ljusdal.

Vid fjärrundervisning kan du fortfarande nyttja Cul´s tjänster så som tillgång till studierum, datorer och administrativt stöd.

Studietakt

100 % studietakt. Arbetsplatsförlagd undervisning (APL) ingår.

Utbildningstid

14 november 2022 till 18 augusti 2023

40 veckor och 800 poäng.

Antal platser?

Begränsat antal platser.

Behörighet

Godkända betyg från kurs C på sfi, om du har svenska som andra språk samt har förutsättningar att tillgodogöra sig kursen.

Vilken nivå är utbildningen på?

Gymnasienivå.

Har du funderingar?

Kontakta Studie- och yrkesvägledarna på Cul

Intresserad av fler utbildningar?

Du vet väl om att vi erbjuder flera utbildningar, du hittar dem här.

Utbilda dig till ett yrke via Cul

  • Material och Miljö 100 poäng
  • Städservice 100 poäng
  • Service och bemötande 100 poäng
  • Ergonomi 100 poäng
  • Yrkessvenska 400 poäng

Efter utbildningen som lokalvårdare kan du till exempel arbeta med daglig städning på skolor, förskolor, kontor och i butik.