Murare och plattsättare – lärling

Flicka som murar

Vill du utbilda dig till murare? Nu finns chansen i Hudiksvall! Som murare är dina vanligaste arbetsuppgifter att mura väggar av block eller tegel och att putsa. Murare arbetar både inne och ute beroende på vad som ska byggas. Eftersom yrkesskickligheten till stor del sitter i dina händer får du träna mycket på de praktiska momenten. Utbildningen bygger på en hantverkstradition, men utvecklas hela tiden med ny teknik och nya material.

Ansökan

På länken hittar du information om hur du ansöker till utbildningen. Du ser också när ansökan är öppen.

Vem kan söka?

Du som har godkända betyg från Svenska eller Svenska som andraspråk på grundskolenivå och har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Kursstart?

Ingen planerad start.

Studieort

Hudiksvall.

Hur är utbildningen upplagd?

70–100 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare som följer dig genom din utbildning. Med en lärlingsutbildning får du snabbt kontakter i branschen och yrkeserfarenheter.

Studietakt

Heltid.

Utbildningstid

Ca 1 år.

Antal platser

Begränsat antal platser.

Vilken nivå är utbildningen på?

Gymnasial nivå.

Har du funderingar?

Kontakta Studie- och yrkesvägledarna på Cul

Intresserad av fler utbildningar?

Du vet väl om att vi erbjuder flera utbildningar, du hittar dem här.

Utbilda dig till ett yrke via Cul

Efter utbildningen behöver du genomföra en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning på ett företag.