Väg- och anläggningsarbetare – lärling

Genom utbildningen får du lära dig att utföra markarbeten för till exempel vägar, järnvägar, husgrunder och stenbeläggningar. Kunskaper som du kan ha nytta av vid anläggning på nyproduktion, ombyggnad eller renovering.

Ansökan

På länken hittar du information om hur du ansöker till utbildningen. Du ser också när ansökan är öppen.

Vem kan söka?

Du som har godkända betyg från Svenska eller Svenska som andraspråk på grundskolenivå och har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Kursstart?

Ingen planerad start.

Studieort?

Hudiksvall.

Hur är utbildningen upplagd?

70–100 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare som följer dig genom din utbildning. Med en lärlingsutbildning får du snabbt kontakter i branschen och yrkeserfarenheter.

Studietakt?

Heltid.

Utbildningstid?

Ca 1 år.

Antal platser?

Begränsat antal platser.

Vilken nivå är utbildningen på?

Gymnasial nivå.

Har du funderingar?

Kontakta Studie- och yrkesvägledarna på Cul

Intresserad av fler utbildningar?

Du vet väl om att vi erbjuder flera utbildningar, du hittar dem här.

Utbilda dig till ett yrke via Cul

 • Anläggningsprocessen, 200 poäng
 • Anläggning 1, 100 poäng
 • Anläggning 2, poäng 200
 • Anläggning stensättning, 100 poäng
 • Anläggning ledningsbyggnad, 200 poäng
 • Anläggning vägbyggnad, 100 poäng
 • Anläggning gröna ytor, 200 poäng

Efter utbildningen behöver du genomföra en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning på ett företag.

Genom utbildningen får du:

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder,ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.
 • kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid nyproduktion, ombyggnadoch renovering.
 • kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
 • kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
 • kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelkostnader.
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
 • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Körkort (B) är en fördel. För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.