Svenskundervisning, Sfi - för dig som är föräldraledig

Genom SFI, svenska för invandrare, kan du som är ny i Sverige underhålla dina språkkunskaper medan du är föräldraledig.

Den här studiegruppen riktar sig till dig som är föräldraledig med små barn, från några veckor gamla upp till 1 år. När barnen får förskoleplats fortsätter du i vanlig SFI-grupp.

Svenskundervisning för invandrare, SFI

Var kan jag studera?

Du studerar på Öppna förskolan som ligger på Din Hälsocentral, Kålhagsatan 20 i Hudiksvall. Du läser ett tillfälle i veckan och passet är två timmar. Du deltar tillsammans med ditt barn.

Är du intresserad att delta?

Anmäl dig via

cul@hudiksvall.se

Om du vill ha kontakt med oss hittar du kontaktinformation under rubriken Kontakta oss.