Ägarbyte

När en fastighet ska byta ägare, är det säljarens ansvar att anmäla ägarbytet och lämna uppgifter om vem som ska ta över fastigheten och därmed även VA- och/eller abonnemanget för avfallshanteringen.

Eventuellt uppehåll i sophämtningen eller delning av kärl upphör automatiskt i samband med ägarbytet.

Har du inte bank-id?

Om betalningsansvar

Den tidigare ägarens betalningsansvar upphör när avfallsavdelningen tagit emot en komplett anmälan om ägarbytet.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050