Anställd på återvinningscentralen står framför en vägskylt där det står "Återvinningscentralen"

Återvinningscentraler

I Hudiksvalls kommun finns två återvinningscentraler. En på Ulvberget och en i Delsbo. Här har vi samlat information som kan vara bra för dig att veta inför ditt besök på återvinningscentralen.

När är återvinningscentralerna öppna?

Vad kan jag lämna in och hur sorterar jag på återvinningscentralen?

Återbruk först

Stanna på återbruket först och lämna in hela och rena kläder och annan textil, saker, material och möbler. Du kan lämna in allt som finns i ett hem. Exempel är sportprylar, möbler, husgeråd, kläder, skor och accessoarer, cyklar, motorsågar, gräsklippare. Fråga personalen så hjälper de dig!

På återvinningscentralerna kan du lämna in:

 • aska
 • asbest, till exempel eternitplattor (kostnadsfriitt upp till 25 kilo)
 • bilbatterier och småbatterier
 • bensinmotorer
 • böcker
 • cyklar
 • däck med fälg max åtta (bara på Ulvberget)
 • däck utan fälg max åtta (bara på Ulvberget)
 • el- och elektronik, till exempel datorer och TV
 • farligt avfall, se nedan
 • fönster
 • glas
 • gips
 • isolering
 • kablar
 • kyl- och frys
 • ljuskällor
 • lysrör
 • metall
 • porslin, tegel, keramik, kakel, aska
 • stoppade möbler
 • småelektronik
 • spisar, disk- och tvättmaskiner
 • stora elprodukter
 • trä (spik och färg är ok)
 • impregnerat trä (kostnadsfritt upp till 50 kilo)
 • textil, trasigt går bra
 • trädgårdsavfall: ris och grenar, gräs spån och löv
 • tv, skärmar
 • wellpapp
 • pant
 • sista alternativet är containernarna för restavfall:
  större än 50 cm och mindre än 50 cm. Det är grovavfall som inte platsar i någon annan container. Det ska vara brännbart. Töm ur säcken och lägg den i plastförpackningar. Genomskinliga säckar går bra att slänga förslutna.

Återvinningscentralen i Delsbo är på liten yta så en del material i läggs i samma containrar.

Du ska lämna in farligt avfall på återvinningscentralen:

 • olja
 • oljefilter
 • färg
 • bekämpningsmedel
 • mobiler
 • nagellack
 • smink
 • lösningsmedel.


Panta och få pengarna direkt till ditt konto

Med Pantamera Express som står utomhus på återvinningscentralen på Ulvberget pantar du snabbt hela säckar och kassar.

Återvinna gips

Gipsskivor och gipsväggar innehåller svavel som är försurande. Tack vare att du sorterar gips i en egen container så kan vi återvinna det till ny gips.

Tidningar och förpackningar

På återvinningscentralen på Ulvberget kan du slänga tidningar och förpackningar vid utfarten, på återvinningsstationen. 

I Delsbo finns en återvinningsstation för tidningar och förpackningar på pendlarparkeringen utanför centralen.

Kan jag slänga soppåsar på återvinningscentralerna?

Nej. Om du någon gång får mer soppåsar (restavfall) hemma än det får plats i tunnan ska du meddela oss att du ställer ut en extrasäck vid nästa tömning eller så beställer du en extra hämtning så kommer vi innan dess. Det kostar extra.

På återvinningscentralen ska du bara lämna grovsopor. Du kan inte lämna soppåsar med hushållets restavfall där. De ska hämtas vid fastigheten och bara transporteras av kommunens entreprenör.

I sorteringsguiden kan du söka på hur du ska sortera här i vår kommun. Vi har den tillsammans med Söderhamn, Ljusdal och Nordanstig.

Lägg invasiva växter i genomskinliga säckar och knyt ihop dem så att fröer inte riskerar att spridas. När du kommer till återvinningscentralen kontaktar du personalen. Det står en traktorskopa innan återbruket som du lägger säckarna i. Vi lastar dem direkt i en container till förbränning. På så vis slipper vi riskera att säckarna går sönder och fröer sprids. Du kan berätta för vår personal om du har många säckar så att de inte får plats i container.

Invasiva arter är till exempel lupiner, jättebalsamin, parkslide, vresros (växter som riskerar spridas okontrollerbart). Släng dem INTE i trädgårdsavfallet, komposten eller i bruna kärlet för matavfall.

För att se att materialet hamnar i rätt container ska du tömma ur säcken. Om du har mycket av samma material är tipset att köpa genomskinliga säckar. De behöver du inte tömma ur, vi ser att innehållet hamnar rätt.

Vill du använda färgade säckar måste du tömma ur dem så att vi ser att materialet återvinns rätt. Den tomma säcken slänger du i plastförpackningar.

Både på Ulvberget och på återvinningscentralen i Delsbo kan du lämna återburk. Fråga personalen om du blir osäker på vad som kan återbrukas. Exempel är:

 • sportprylar
 • möbler
 • husgeråd
 • hela och rena kläder
 • skor
 • accessoarer
 • cyklar, hela och trasiga
 • motorsågar, hela och trasiga
 • gräsklippare, hela och trasiga

Allt som du lämnar in på återvinningscentralerna kan återbrukas.

Hur går besöket till på återvinningscentralen?

Vi på återvinningscentralen försöker hålla så hög service vi kan. Men tyvärr kan vi inte hjälpa alla att lyfta och bära allt som kommer in. Det skulle betyda skaderisk eftersom vi har en stor ström av material som kommer, dag efter dag. Vi har 70 000 besökare per år och det kan vara tunga saker. Visst gör vi undantag och hjälper till ibland men det är du som besökare som har ansvar att lasta av ditt material.

Det är smart att packa bilen så att det du ska slänga i de första containrarna ligger ytterst så att du kommer åt det enkelt.

Avfall som inte klassas som kommunalt avfall betalar du för separat. Grundavgiften i avfallstaxan bekostar annars driften av återvinningscentralen.

 • Tryckimpregnerat trä: har du mer än 50 kilo får du betala för det.
 • Asbest: har du mer än 25 kilo asbest får du betala för det. Kom ihåg att lämna asbest inplastat.
 • Ensilageplast lämnar du till återförsäljare. Det är inte ett hushållsavfall.

På vintern finns grus på återvinningscentralerna som du som invånare är välkommen att hämta för att halkbekämpa med. Spade finns men ta med hinkar. Max två hinkar per gång.

Vad händer med avfallet?

Asbest

Asbest, som till exempel eternitplattor och blomlådor, deponeras på en särskild deponi.

Aska

Aska som lämnas in används till sluttäckning av deponier.

Bilbatterier och småbatterier

Batterierna plockas isär och metaller och plast återvinns. Innehåller batteriet kvicksilver, tas detta omhand på ett säkert sätt.

Däck

Gummit från däcken återvinns som nya produkter eller energi. Metallen i fälgarna smälts ner och används i nya metallprodukter.

Elavfall

Elprylarna plockas isär och materialet sorteras och återvinns.

Glas

Glas skickas till Hammar där det återvinns som glas.

Kläder och textil

Hämtas av Human Bridge. En del återanvänds via deras butiker. Annan textil rivs sönder och textilfibrerna återanvänds i till exempel ljuddämpande mattor i bilar.

Kyl- och frysskåp

Metallen i skåpen återvinns. Kylmedia tas om hand som farligt avfall.

Ljuskällor

Ljuskällor som glödlampor, lågenergilampor, LED-lampor och lysrör behandlas som farligt avfall.

Matavfall

Hudiksvalls över 40 ton matavfall i veckan blir fordonsgas till bilar och bussar i Uppsala och biogödsel på åkrar i Uppsala. 

Metall

Metallen smälts ner och används i produktion av nya metallprodukter. Metallskrot kan återvinnas hur många gånger som helst.

Möbler

Stoppade möbler och resårmadrasser plockas isär och de olika delarna sorteras och återvinns efter material.

Restavfall större än 50 cm

Restavfallet sorteras grovt med en hjullastarae. Skickas till förbränning där det finfördelas. Energin används till varmvatten, värme och el. Självklart är det bättre för både miljön och ekonomin att återanvända eller återvinna materialet än att slänga det till förbänning.

Restavfall mindre än 50 cm

Skickas till förbränning. Mindre restavfall behöver inte tas isär så därför är det billigare att förbränna än det du lägger i containern för större restavfall. Energin används till varmvatten, värme och el. 

Impregnerat trä

Impregnerat trä är farligt avfall och det flisas och transporteras till en särskild förbränningsanläggning som kan fånga upp gifterna. Energin tas tillvara.

Trä

Trämaterialet flisas och förbränns för energiutvinning. Spik och målat går bra. Men impregnerat trä hör inte hemma i här!

Trädgårdsavfall

Ris, grenar och buskar flisas och förbränns för energiutvinning. Gräs, löv och frukt komposteras och blir anläggningsjord.

Fyllnadsmassor

Stenar, tegel och liknande används för att bygga vägar på.

Vitvaror

Metallen i vitvaror som spisar, tvättmaskiner och torkskåp materialåtervinns.

Wellpapp

Wellpapp sorteras, mals ner och används i produktion av ny wellpapp.

Återbruk

Utvalt återbruk säljs till samarbetspartners som lagar och skapar nya saker av materialet. Vill du också använda återbruk? Hör av dig till:


Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050