Avfallsanläggning för företag

På Ulvberget finns en avfallsanläggning för företag. Den är öppen måndag - fredag klockan 7 - 15.30. Sortera ditt avfall så mycket det går innan. Då går besöket smidigare!

På återvinningscentralen i Delsbo kan både företag och privatpersoner kan lämna grovavfall. Där är företag välkomna med mindre mängder avfall, till exempel:

  • wellpapp
  • trä
  • glas
  • plåt
  • metallskrot
  • vitvaror
  • bilbatterier
  • småbatterier
  • elavfall och annat farligt avfall.

Schaktmassor

Vill du använda dina schaktmassor från grävarbeten eller vägbyggen/vägreparationer som till exempel utfyllnad på din fastighet behöver du först anmäla det till Norrhälsinge miljökontor. Schaktmassor på fel plats eller upplagda på fel sätt kan påverka miljön. Miljökontoret behöver veta var massorna kommer från, vilken mängd det är och hur platsen ser ut där du vill lägga massorna.

Om massorna består av rena fraktioner och uppläggningen inte bedöms vara någon risk för miljön kan ändå miljön på platsen förändras. I sådana fall behöver du först kontakta Länsstyrelsen.

Muddermassor

Uppläggning av muddermassor kräver en anmälan till Norrhälsinge miljökontor oavsett om muddermassorna är förorenade eller inte. Tänk på att lägga massorna så långt från strandlinjen så att de inte riskerar sköljas ut vid högvatten eller kraftiga vågor.

För själva muddringen behöver du sannolikt göra en anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen.

Kontakta alltid personalen i huset intill rampen innan du lastar av. Av dem får du veta aktuellt pris för avfallet.

Har du farligt avfall på ditt jobb? När ni ska skicka det till trygg behandling ska din verksamhet rapportera transporten till Naturvårdsverket. Detta gäller både avsändare, transportör och slutmottagare.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050