Blanketter

Ibland kan ditt behov av avfallshantering avvika från grundabonnemangen. Här finns blanketter att fylla i och skicka in när du till exempel vill dela kärl med en granne eller ha uppehåll i hämtningen en tid. Har du frågor är du välkommen att ringa oss på 0650 - 190 99.

Med stöd av Miljöbalken 15 Kap ska alla fastigheter i Sverige som har hushållsavfall ha ett avfallsabonnemang. Det är för att kommunen ska kunna ta sitt ansvar att samla in, transportera och behandla det hushållsavfall som uppkommer i kommunen.

Skyldigheten att se till så att alla fastigheter i Hudiksvall kommun har avfallsabonnemang har delegerats av Kommunfullmäktige till Tekniska nämnden som är driftnämnd.

Tillsynen över att kommunen och fastighetsägarna lever upp till det som står i Miljöbalken och i Renhållningsordningen har Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. Den nämnden avgör om undantag från renhållningsordningen kan ges.

Hantera prenumeration

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050