Morötter skalas

Frågor och svar matavfall

 

Jag har flugor i soptunnan! Vad ska jag göra?

I sommarvärmen kommer flugorna och de lockas till sopor. Det finns en del du kan göra för att minska problem med fluglarver, flugor och lukt. Vita fluglarver är inte farliga men inte mysiga heller.

Håll kärlet så rent det går

Skura som vanligt ur soptunnorna med till exempel såpa. Använd en vattenslang och en kvast eller sop. Om du vill ha hjälp att tvätta kärlen kan du googla efter tjänsten ”kärltvätt” på nätet.

 • Efter tvätten kan du spreja eller torka kanten på kärlet med vinäger eller ättika. Det håller flugor borta.
 • Det är bra om soptunnorna står i skuggan.
 • Ställ alltid ut kärlet för tömning. Även om det bara är några påsar i det.
 • Påshållaren du har i köket behöver diskas ibland. Det går att köra i en diskmaskin.

Håll matavfallet så torrt det går

 • Blöt inte ner matavfallet i onödan, ett tips är att torrskala potatis och grönsaker direkt ner i påsen. Se bilden ovan.
 • Låt blött matavfall torka till i slasken.
 • Om du har blött matavfall kan du lägga en sida från en dagstidning i botten av påsen. Eller en bit äggkartong.
 • Ta dubbla påsar om du har extra blött matavfall.
 • Rulla ihop papperspåsarna ordentligt och lägg ner dem försiktigt i bruna kärlet.
 • Byt påse innan den blivit överfull så att du kan rulla ihop den enkelt.
 • När du mumsat på räkor eller fisk är ett tips att skölja resterna i kallt vatten och slå in dem i tidningspapper eller ta dubbla påsar. En del fryser in sina räkrester tills det är dags för soptömning.

Jag har bananflugor i köket! Vad ska jag göra?

Under sommaren kommer ofta småflugor in i köket. Gör det lite svårare för bananflugorna, blomflugorna att föröka sig:

 • Skölj all frukt och ta bort skadat eller övermogen frukt.
 • Förvara frukt i kylskåpet.
 • Släng soporna varje dag.
 • Rensa avloppet, till exempel med kokande vatten. Flugorna lägger gärna ägg i fettet som samlas där.
 • Lämna flaskor och burkar till pant. Småflugorna gillar även öl och läsk.

Gör en flugfälla

Blanda en flugfälla i ett glas eller skål:

 • 2 delar vinäger
 • 1 del saft eller sirap
 • några droppar diskmedel

 

Påsarna frös fast och är kvar i tunnan

Det är inte kul om det är sopor kvar i tunnan fast sopbilen tömt! Eftersom det är kallt ute kan du låta papperspåsarna ligga kvar två veckor till. Ta en spade och hacka loss påsarna när det är dags för nästa tömning. De bruna kärlen är på 140 liter. För villor får det oftast plats yttterligare två veckors matavfall, så det går bra att fylla på fram till nästa tömning.

För att slippa krånglet ska du som vanligt hålla matavfallet så torrt det går redan i köket. Blöt inte ner potatisar, lök, morötter och andra grönsaker som redan är torra. (Ibland kan de vara jordiga och behöver sköljas men annars kan du hålla dem torra.) Låt äppelskal och andra skal trilla rakt ner i påsen. Men så kanske du redan gör? 

Ett annat tips är att byta påse ofta så att du kan rulla ihop den enkelt. Tänk att påsarna kan få vara lite luftiga upptill. Börja om med en ny påse istället för att toppfylla dem.

När vädret pendlar mellan minus och plus är det störst risk att blöta påsar fryser fast. Ett sätt att se om påsarna lossnar inför tömningsdagen är att skaka på kärlet. Men då ser man förstås inte påsarna i botten.

I smällkalla vintern ställer en del ut påsen en stund så att den fryser till innan de lägger den i soptunnan. Det bygger förstås på att det är minusgrader ända tills sopbilen kommer. En del ställer den lite försiktigt i mitten av den bruna tunnan för att den ska frysa till. När de kommer med nästa påse så knuffar de bort den första och ställer den nya påsen i mitten.

Mat innehåller fukt och därför bildas det kondens i tunnan. Det är hål i tunnans sidor för att släppa ut fukt. Det är också distanser under locket och ventiler i botten. Den svarta extrabotten i tunnan har hål för att lufta även neråt. Det kallas för det ventilerade systemet och används av snart alla kommuner i Sverige som gör biogas och biogödsel av matavfallet.

Om du får fullt i ett brunt eller grönt kärl så kan du köpa en extra tömning. Det beställer du hos avfallsavdelningen på Hudiksvalls kommun. Den kostar 405 kr i frakt och utförs inom tre arbetsdagar.

Det är alltid fastighetsägarens ansvar att se till att avfallet går att hämta. Det innebär till exempel att man ställer fram tunnorna till en viss dag, skottar och sandar för sopbilen och hackar loss eventuella påsar som fryst fast.

Håll matavfallet så torrt det går

 • Blöt inte ned matavfallet i onödan. Torrskala lök, potatis, morötter och annat rakt ner i påsen.
 • Låt matavfallet ligga i slasken och torka till.
 • Ett durkslag eller en sil funkar bra om du vill hälla bort soppa eller såsig mat.
 • Låt kaffefiltret stå kvar i kaffekokaren och torka till.
 • Lägg alltid använda servetter och hushållspapper i påsen så suger de upp vätska.
 • Hällbort gammal yoghurt, slät soppa och annat rinnande i slasken.

Om du har extra blött matavfall nån gång så kan du ta dubbla påsar. Eller lägg en bit äggkartong eller tidningspapper i botten av påsen de gångerna.

Fordonsgas och biogödsel i Uppsala

Nu i juli 2019 får vi in över 37 ton matavfall i veckan. Sedan sommaren 2018 fyller vi en långtradare i veckan och kör matavfallet till Uppsala Vatten och Avfall. De gör biogas som används av bussar, sopbilar och personbilar. Biogödseln sprider bönder på sina åkrar.

Fram till sommaren 2018 gjorde vi kompostjord av matavfallet. Den används i planteringar av Parkförvaltningen, Trädgården i Hudiksvalls kommun och Hudiksvalls Bostäder.

I upphandlingen av behandling av matavfallet hade vi som krav att matavfallet ska komma till största möjliga miljönytta. Det betyder att gasen ska användas av fordon och att biogödseln ska spridas på produktiv mark.

Satsningen att tillsammans med fler kommuner bygga en biogasanläggning i Sundsvall blåstes av 2017. Att bygga en biogasanläggning tar många år och därför var vår plan redan sedan tidigare att upphandla behandling av matavfallet för de närmaste åren.

Får vi betalt för matavfallet? Det är en råvara för biogas och gödsel.

Det korta svaret är att det blir fina produkter som biogas och gödsel av matavfallet. Och ändå får vi betala för att bli av med det. Lika är det med restavfallet (soppåsarna). Vi får betala för att bli av med soppåsarna som blir fina produkter som el och varmvatten. Det kan vara skönt ändå att veta att det är billigare per ton att göra biogas och biogödsel av matavfall än att förbränna soppåsar. Förr låg det i samma soppåse och gick till förbränning.

Här kommer ett långt svar som förklarar mer:

Man kanske undrar varför vi inte bara gör en stor kompost istället, det är ju billigt? Avfallshanteringen anpassas inte bara utifrån kronor utan följer Sveriges lagar och mål. Vi behöver även tillstånd för hanteringen och vi utgår från politiska beslut på nationell och lokal nivå.

Senast 2020 ska alla hushåll erbjudas att sortera ut matavfall och det klarar vi i Hudiksvalls kommun galant. Hittills sorterar 86 % matavfall (det är fantastiskt bra jämfört med många andra kommuner). Men det finns även krav om att minst 40 % av matavfallet ska återvinnas som biogas. Därför gör vi biogas. Det känns bra att med de upphandlingar vi gjort så är det nästan 100 kronor billigare per ton att skicka matavfall till biogas och gödsel än att skicka soppåsarna till förbränning.

Det känns också bra att matavfallet tas omhand utifrån bästa möjliga klimatnytta. Om vi bara skulle kompostera så återvinner vi mineraler, fosfor, näring, mull. Vi skulle förlora matavfallets energi i form av gas. Den gasen skulle ”gå upp i rök” och belasta miljön i form av tex metangas. När vi nu gör både biogas och gödsel så fångar vi upp gasen.

Eftersom vi ställde krav i upphandlingen på att all gas ska användas av fordon så bidrar vi där till att minska miljöbelastningen eftersom biogas ersätter fossila bränslen (diesel och bensin). En påse matavfall ger biogas så att en personbil kan köra cirka fyra km. Vi lastar 30 ton matavfall i en långtradare varje vecka. Att göra biogas av matavfall är ett steg för att skapa fossilfritt bränsle.

Mer om anläggningarna och varför de tar betalt:

Anläggningar som förbränner restavfall (soppåsar) är i miljardklassen. De kostar att bygga och att driva. När man eldar upp sopor så blir det aska och slagg kvar. Dels i botten av ugnarna och dels i reningsprocesser av röken. 30-40 % av det man kör in i anläggningen kommer ut igen. Askan och slaggen är klassat som en miljöfarlig substans som måste lagras på en extra säker deponi. Inget får läcka in och inget får läcka ut från den evighetsförvaringen. Den kostar pengar i många år framåt. Det är vi med och betalar idag när vi skickar våra sopor till förbränning. Men det är klart att någon tjänar på att äga och driva en anläggning, annars skulle ingen göra det.

Anläggningar som rötar matavfall till fordonsgas och gödsel är idag också i miljardklassen. För att rötningsprocessen ska fungera effektivt är de stora och behandlar matavfall från många kommuner och matproducenter. Att driva anläggningen kostar naturligtvis en hel del.

Det bästa är så klart att vi äter upp maten vi köper. Då slapp vi stora delar av matavfallet. Men idag i Sverige och Hudiksvall så slänger vi bort mer än var fjärde matkasse vi bär hem. 2015 tog kommunfullmäktige i Hudiksvall beslut om att matavfallet ska energiutvinnas utifrån bästa klimatnytta och att näring med mineraler ska spridas på mark. Tack vare att fastighetsägarna har ändrat om i sina kök och soprum och att invånarna sorterar sitt matavfall så har vi klarat omställningen med fint resultat.

Nu kanske vi behöver fundera mer på all mat vi slänger och vad vi kan göra åt det? Statistik från Naturvårdsverket visar att vi kan spara 10 – 12 miljarder (!) på att minska Varför gick påsen sönder?

Papperspåse + påshållare = sant

Låt alltid papperspåsen stå i påshållaren du fick vid sorteringsstarten. Den är skapad för att papperspåsen ska luftas bra. Andra behållare för matavfall från köksleverantörer är fina men ofta för täta. Då torkar inte påsen som den ska och den går lättare sönder. Om du har ett kök med utdragslådor så kanske du vill ha en hängande påshållare? Du kan byta den bruna påshållaren som du fick vid sorteringsstarten till en grön hängande variant på återvinningscentralen. Det kostar inget extra. Ställ inte ner påshållaren i någon hink utan låt den få fritt utrymme runt omkring. Gå ut med påsen minst var tredje dag, gärna oftare.

Varför ska vi sortera matavfall?

Självklart är det bästa att inte kasta bort mat. Men mat som kastas bort ska användas på ett bra sätt. Matavfall blir fordonsgas till bussar, sopbilar och personbilar och biogödsel till åkrar. På så sätt ersätter vi fossila bränslen som bensin och diesel och det är riktigt bra för naturen. På tio bananskal kan man köra en km buss!

I snitt slänger varje person 173 kg matavfall per år. Det är ungefär var fjärde matkasse som vi betalar för och bär hem.

Måste jag sortera mitt matavfall?

85 % av hudiksvalls hushåll sorterar matavfall. Den som äger en villa, ett fritidshus eller en hyresfastighet väljer abonnemang. Om du hyr lägenhet så väljer din hyresvärd hur ni ska sortera i huset. När du bor i bostadsrätt så är det styrelsen som sköter valet.

Den som har en brun tunna ska sortera allt sitt matavfall i en brun papperspåse.

Vad ska jag lägga i den bruna papperspåsen?

I den bruna papperspåsen lägger du bara matavfall. Ingen plast runt gurksnutten!
• Matrester
• Potatis- och fruktskal, grönsaker
• Kaffe- och tesump, filtret följer med!
• Äggskal
• Fiskrens och skaldjur
• Kött och mindre köttben
• Mackor och kakor, snacks och godis
• Snittblommor och blad
• Hushållspapper och servetter, med eller utan tryck

Hur ofta hämtar ni matavfallet?

Standard är varannan vecka för villor och fritidshus.

Varför får jag inte lägga hundbajs i bruna tunnan?

Släng alltid hundbajs i restavfallet. Bajs är avföring, fekalier och inte matavfall (fast vi äter mat och bajsar sen ...). Bajs från hundar och andra sällskapsdjur är inte heller godkänt substrat för rötningsanläggningen. Biogasanläggningen har tillstånd från jordbruksverket för vad de tar in i anläggningen. Processen är också certifierad.

Kommer det två bilar? 

Sopbilen har två fack. Den tömmer matavfallet i ett fack och restavfallet (soppåsarna) i det andra facket. Sedan tömmer den innehållet på två olika ställen.

Var ska jag ställa den bruna soptunnan?

När det är dags för sophämtning ställer du ut både den gamla gröna tunnan och den nya bruna. Ställ dem med en halvmeter emellan så kan sopbilens lyftarm få ett bra grepp. Lämna även tomt en halvmeter bakom och på sidorna så riskerar inte kärlen slå sönder staket och annat när den lyfts. 

Det spelar inte roll i vilken ordning de står. Chauffören ser färgen på kärlet och trycker på en knapp så att soporna hamnar i rätt fack i sopbilen.

Kostar påsarna?

Papperspåsarna kostar inget extra, de ingår i abonnemanget. Byt påse så ofta du vill.

Hur får jag tag i papperspåsar?

Du som bor i lägenhet frågar din hyresvärd.

Du som bor i villa kan klämma fast en tom papperspåse på sidan under locket på det bruna kärlet när det är dags för sophämtning. Då ser chauffören att du behöver fler påsar och lämnar en bunt påsar på ditt kärl. Det gör inget om det regnar eller snöar, då blir bara de översta påsarna blöta men torkar igen. Flera andra kommuner gör så här och det fungerar bra!

Äger du ett flerfamiljshus, ansvarig för en verksamhet, bostadsrättsförening eller restaurang kan du beställa påsar på hudiksvall.se/påsar. Då kör vi ut dem till din fastighet.

I en annan kommun där jag bodde hade man plastpåsar fast man gjorde biogas. Varför ska vi bara ha papperspåsar?

Det finns kommuner som använder påsar av plast eller majsstärkelse. I Hudiksvalls kommun och i många andra kommuner använder vi bara papperspåsar för matavfall.

När man tillverkar biogas bryts inte majsstärkelsepåsarna ner. De blir kvar som seg plast som fastnar och förstör teknik som blandar om i matavfallet. De kommuner som samlar in matavfallet i plastpåsar måste också betala för att påsarna ska rivas sönder så att matavfallet kan ramla ur. Plasten skickas sedan till förbränning. I Hudiksvalls kommun får vi nu under hösten 2017, in mer än 15 ton matavfall i veckan. Om vi skulle samla in det i plastpåsar skulle det bli väldigt många plastpåsar. När man river upp påsar ramlar tyvärr inte allt matavfall ur utan en del kladdar sig kvar i plasten. Det skulle betyda att många ton matavfall tyvärr skulle följa med plasten till förbränning om vi skulle använda plastpåsar.

När man tillverkat fordonsgas blir det en rötrest kvar och det är biogödsel som sprids på marker. Det är viktigt att ingen plast följer med ut i naturen. Däremot följer papperspåsarna med biogödseln och gör nytta för jordkvalitén.

Det kostar det mindre att upphandla behandling av matavfall utan plast. Vi kan se någon enstaka biostärkelsepåse eller plastpåse felsorterad bland matavfallet när sopbilen tömmer sitt lass. Den måste vi plocka bort med vår båtshake.

En del kommuner som till exempel Gävle har tidigare använt majsstärkelsepåsar för matavfall från restauranger. Då tillverkade de kompostjord, men nu gör de biogas. Därför ändrar de nu så att alla ska använda papperspåsar.

I en tid då hela samhället strävar efter att minska miljöpåverkan genom att till exempel minska mängden plast är det strategiskt rätt med en papperspåse.

Jag vill kompostera mitt matavfall själv. Hur gör jag?

Du som redan komposterar eller vill kompostera allt ditt matavfall själv ska anmäla det till Norrhälsinge Miljökontor. När det är anmält kan du välja abonnemang hemkompost. Abonnemanget kostar lika som abonnemang matavfall med brun papperspåse.

Du bekostar och skaffar en skadedjurssäker kompost och strömaterial själv. Du komposterar allt ditt matavfall själv, sommar som vinter. Du slänger inget matavfall i den gröna soptunnan.

Jag vill inte sortera matavfall, vad händer då?

Om du hyr lägenhet så måste du sortera som din hyresvärd säger. Du som fastighetsägare väljer abonnemang 1900-talet.

Jag har knappt några sopor. Kan jag dela soptunna med grannen?

Du kan dela abonnemang med grannen. Upp till tre hushåll kan dela abonnemang och båda kärlen. Varje hushåll betalar då sin egen grundavgift men hämtningsavgiften delar ni på. Anmäl via e-tjänst eller blankett:

E-tjänst

Blankett

Finns det större eller mindre soptunnor för matavfallet?

De bruna kärlen är alltid 140-liter. De är inte större eftersom de skulle bli väldigt tunga och vi vill ha en bra arbetsmiljö för den som hämtar. De kan inte vara mindre heller för tekniken på sopbilarna är byggda för den höjden. Om de skulle vara smalare så välter de för lätt.

Mina höns äter upp mina matrester. Varför ska jag ha ett brunt kärl?

Toppen att du inte slänger bort mat! Men hundar och höns kanske inte äter allt matavfall. Välj abonnemang matavfall för det lilla matavfall som blir över. Exempelvis kaffesump, kycklingben och tepåsar.

Hur ska benskånkarna från älgslakteriet få plats i det bruna kärlet?

Stora ben från slakt ska inte i den bruna tunnan. Men kycklingskrov och ben i storlek med kotletter går bra. De får plats i den bruna papperspåsen.

Är det ok att fylla upp den bruna tunnan med gräsklipp eller kvistar?

Nej, gräsklipp, löv, kvistar och grenar är trädgårdsavfall. Det komposterar du antingen själv eller lämnar på återvinningscentralen. De som gör gas av matavfall vill inte riskera att få jord, sand eller stenar i tillverkningen.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Bildlänk till Beställ påsar

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050