Renhållningsordning

Hudiksvalls kommun har tillsammans med övriga kommuner i Hälsingland tagit fram och beslutat om en renhållningsordning.

Renhållningsordningen består av två delar; en avfallsplan och föreskrifter.

Det ska finnas en renhållningsordning i varje kommun. Den innehåller föreskrifter om hantering av avfall i kommunen och en avfallsplan. Miljöbalken 15 kap 11 §

Varje kommun ska se till att allt hushållsavfall samlas in och transporteras till behandling. Det ska tas omhand på bästa möjliga sätt.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050