Renhållningsordning

Hudiksvalls kommun har tillsammans med övriga kommuner i Hälsingland tagit fram och beslutat om en renhållningsordning.

Renhållningsordningen består av två delar; en avfallsplan och föreskrifter.

Det ska finnas en renhållningsordning i varje kommun. Den innehåller föreskrifter om hantering av avfall i kommunen och en avfallsplan. Miljöbalken 15 kap 11 §.

Varje kommun ska se till att allt hushållsavfall samlas in och transporteras till behandling. Det ska tas omhand på bästa möjliga sätt.

Kretsloppsplan 2021 - 2025

Blickarna riktas allt mer på vad vi som kommunal verksamhet gör för att ta ansvar för och minska vår och invånarnas miljöpåverkan. Kommunerna i Gävleborg tar tillsammans fram nya kretsloppsplaner för verksamheters konsumtion och privatpersoners hantering av material för 2021-2025. Tidigare kallades det för avfallsplaner.

Kretsloppsplanen handlar om hur vi upphandlar material och tjänster, engångsmaterial vi förbrukar, att vi återanvänder, lagar, lånar, hyr, äger tillsammans, köper och säljer återbruk. Det handlar om att öka kunskap om mikroplast och om att förebygga avfall och minska nedskräpning. För en del handlar det till att börja med om att sortera förpackningar till återvinning.

Tillsammans skapar vi fart och får inspiration till planernas mål och utformning! Planen är ett lagkrav för alla kommuner och heter i lagstiftningen ”kommunal avfallsplan om förebyggande och hantering av avfall”. Vi väljer att kalla den kretsloppsplanför att tydligare berätta vad det handlar om. Kretsloppsplanen berör de flesta kommunala verksamheter och alla medborgare. Tillsammans ska vi skapa en hållbar användning av materiella resurser.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050