Ägarbyte av fastighet

När en fastighet ska byta ägare är det säljarens ansvar att anmäla ägarbytet till kommunen. Säljaren lämnar uppgifter om vem som ska ta över fastigheten och därmed även abonnemanget för avfallshantering och eventuellt vatten och avlopp.

Om du har uppehåll i sophämtningen eller delar kärl med granne avslutas det automatiskt vid ägarbytet.

Anmäl ägarbytet

Om betalningsansvar

Den tidigare ägarens betalningsansvar upphör när avfallsavdelningen tagit emot en komplett anmälan om ägarbytet.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050