Stödpaket till lokala företag

Publicerad den 1 april 2020

Spridningen av coronaviruset har lett till att flera näringsverksamheter i kommunen har drabbats hårt. Hudiksvalls kommun gör ett antal åtgärder för att mildra konsekvenserna av vikande intäkter för företagen:

 • Senare förfallodatum för vissa fakturor.
 • Anstånd kan ges för betalning av kommunala hyror och arrenden.

Följande områden berörs av ändrat förfallodatum på fakturor:

 • Årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • Avgifter för förhandsbesked, anmälan, tillsynsärenden samt mark-, rivnings- och bygglov
 • Årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll
 • Årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd

Följande områden berörs av möjlighet till anstånd:

 • Kommunala markupplåtelser
 • Arrenden på kommunal mark
 • Avgifter för vatten och renhållning
 • Avgifter för uteserveringstillstånd
 • Hyror för fastigheter som kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden ansvarar för.

Kontakta oss

Vill du söka anstånd eller har frågor kring din faktura så är du välkommen att kontakta ekonomienheten:

 • tel 0650-190 00
 • kommun@hudiksvall.se

Håll dig uppdaterad

Det är viktigt att du håller dig uppdaterad med vad som gäller för dig och ditt företag, eftersin regker och direktiv kan förändras.

Mer information

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050