Rubrik

  • 26 juni 2017
    Utredningar för Ostkustbanan på gång
    Det pågår en rad utredningar som förberedelse och underlag till nästa utställning av förslag till tematiskt tillägg till 2008 års översiktsplan f...

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050