Philippe

Frågor och svar om snöröjning

Varför är det bara vissa gator som sandas?

Där kommunen äger vägen sköts sandning efter behov. Alla vägar är inte kommunens.

Varför är det bara vissa trottoarer som plogas och sandas?

Om inte kommunen tagit på sig åtagandet är det fastighetsägaren som ansvarar för att trottoarer plogas och sandas. Fastighetsägaren ska snarast ta bort snö och is som är till besvär för gångtrafiken. Vid halka ska gångbaneutrymmet skyndsamt sandas.

Fastighetsägarens skyldighet att hålla gångbaneutrymmet rent från snö och is samt att sanda upphör då kommunen använder gångbaneutrymmet som snöupplag. Fastighetsägarens skyldighet gäller dock på den del av gångbaneutrymmet som kommunen inte använder som snöupplag.

Snö och is från fastighetsmark får inte skottas ut och läggas upp på allmän plats. Snö och is som skottas från tak, rännor och liknande anordningar och ner på gångbaneutrymmet eller annan allmän plats, ska av fastighetsägaren omgående föras bort. Fastighetsägaren ska sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.

För alla kommundelar gäller att snö från tomtmark, garageinfarter och liknande inte får fraktas ut på gatumark. Snötippning från enskilda fastigheter, industrier med mera inom Hudiksvallsområdet får endast ske vid snötippen i Fansmyren, till en kostnad av 100 kr/lass plus moms.

Varför är det inte plogat på vår gata?

När kommunen kallar ut till snöröjning vare sig det är egna maskiner eller entreprenörer så startar de från en given punkt. Därefter plogas gata för gata så det kan ibland ta tid innan maskinen når områden långt bort från startpunkten.

Det kan också dröja på grund av oförutsedda händelser så som maskinhaveri, sjukdom, hinder på vägen med mera.

Felparkeringar är ett stort problem vid snöröjning. Många felparkeringar gör att maskinen inte kan ta sig fram och får därför i värsta fall lämna sträckan oplogad.

Det kan också hända att det inte är kommunens som sköter snöröjningen, alla vägar är inte kommunens.

De glömmer alltid vår gata eftersom den är en avstickare, varför?

Om en gata glömts bort kan det bero på att det är en ny chaufför som kört på grund av sjukdom eller liknande.

Varför skrapar ni inte vägarna?

Vi måste göra avvägningar i allt beroende på vädret. Hyvling av väg görs helst vid varmare väder för då får man med mer av isen. Är det för kallt så river vi vägen så den blir så gott som jämn men dock inte snöfri. När vädret skiftar från exemplvis -7 och sedan + 3 någon timme senare blir det som svårast att ligga riktigt i fas. Större gator och busstråk genom stan prioriteras i första hand och därefter arbetar vi vidare med övriga gator och orter.

Vart samlar ni upplogad snö och varför?

Bortkörning av snö, sker när man behöver mer plats för snö. Bortkörningen börjar i centrum och fortsätter mot ytterområdena. Snöhögarna läggs där de gör så lite skada som möjligt innan de fraktas bort.

Måste ni snöröja under nattetid? Vi vaknar ju av ljudnivån.

Vi kommer tyvärr aldrig att kunna göra alla nöjda. När vi kör under dagtid tycker många att maskinerna är i vägen för trafiken. Vissa dagar kör vi både under natt och dagtid.

Vissa störningar får man tyvärr räkna med under vintern. När vädret skiftar kraftigt så kan det ta en stund att skifta om exemplvis från snöröjning till sandning.

Som bilist kan man tänka på att anpassa hastigheten efter väglaget, använda vinterdäck och planera sin resa i god tid så att man slipper stressa.

Har du fler frågor? Eller vill du anmäla fel eller lämna synpunkter om snörörjning?

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!

Skicka

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel...

Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050